Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Rozšíření a proměny terciárního vzdělávání

Projekt: NÁRODNÍ - UZAVŘENÝ  

Název projektu (programu) Rozšíření a proměny terciárního vzdělávání
Zkratka projektu  
Datum zahájení projektu 31. 7. 2000
Datum ukončení projektu 30.11.2001
Hlavní koordinátor projektu PhDr. Jana Bydžovská
Hlavní řešitel v NÚOV 
Spoluřešitelé projektu
v NÚOV PhDr. Helena Marinková, PhD.
Ing. Karel Opočenský, CSc.
Ing. Zorka Husová
JUDr. Ladislava Chateau
Ing. Petr Viceník, CSc.
Ostatní partneři 
Cíle projektu Cílem projektu je rozbor a všestranné posouzení převládajících vývojových tendencí terciární oblasti vzdělávání, porovnání podstatných rysů s novými nároky tradičního terciárního vzdělávání k novým nárokům společnosti a hospodářství včetně střízlivé analýzy toho, co lze a co je nutno za daných okolností plnit.
Výstupy
(zprávy, studie aj.) Zpracované studie obsahují analýzy současného stavu, soustředění poznatkového fondu a návrhy využitelné ještě před ukončením úkolu. Jsou vytvořeny potřebné předpoklady pro formulování závěrů týkajících se strategie rozvoje terciárního sektoru vzdělávání.
Další informace PhDr. Jana Bydžovská

Nahoru