Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Přístupy k řízení kvality v odborném vzdělávání

Příklady pokynů, doporučení, modelů, nástrojů,  rámců a standardů kvality  z vybraných zemí západní a severní Evropy    

sestavil Stanislav Michek

Text publikace Text publikace (627,17 KB)


Pristupy_k_rizeni_kvality_OV.jpgPříklady přístupů k řízení kvality jsou inspirativní pro vedoucí pedagogické pracovníky odborných škol (např. ředitele, pracovníky pověřené vlastním hodnocením školy) a pro tvůrce vzdělávací politiky v oblasti řízení kvality ve vzdělávání.

Publikace obsahuje přístupy k řízení kvality z vybraných zemí západní Evropy (Irsko, Wales, Francie) a severní Evropy (Finsko, Norsko).  V jednotlivých kapitolách je vždy stručně uveden kontext (místo, čas, okolnosti, cíle apod.) vzniku příslušného přístupu a následně je uveden pokyn, doporučení, model, nástroj, rámec či standard kvality vybrané země. Tyto přístupy k řízení kvality v úvodu zastřešuje obecný postup Společného rámce pro zajišťování kvality. Teoretické poznatky jsou v textu kombinovány s využitelnými praktickými návody a doporučeními, které vychází ze zkušeností zahraničních expertů na odborné vzdělávání a management jakosti.

Příklady přístupů ukáží, jak je možné nastavit systém řízení kvality, jakými oblastmi se zabývat, jaká kritéria je vhodné použít.  V návaznosti na proměny v školském systému a v důsledku toho i v řízení škol napomůžou s vlastním hodnocením (autoevaluačními procesy) školy.

Michek, S. Přístupy k řízení kvality v odborném vzdělávání. Příklady pokynů, doporučení, modelů, nástrojů, rámců a standardů kvality z vybraných zemí západní a severní Evropy. Praha, Národní ústav odborného vzdělávání, 2008. ISBN 978-80-87063-17-0.

Nahoru