Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Přístup mladých lidí ke vzdělávání a jejich profesní uplatnění

Burda, V. – Festová, J. – Úlovcová, H. – Vojtěch, J.; Praha, NÚOV 2003, 89 stran.  

publikace ke stažení publikace ke stažení (862,86 KB)


Publikace přináší výsledky z výzkumu provedeného jako součást společného šetření s NHÚ AV ČR. Výzkum byl v rámci projektu Region částečně financován z prostředků OSF. Šetření bylo zaměřeno především na  ekonomicky aktivní osoby ve věku 20-29 let. Podstatou bylo popsat a analyzovat možnosti a omezení přístupu mladých lidí ke vzdělávání, získat hodnocení připravenosti absolventů pro trh práce z hlediska jejich znalostí a dovedností získaných v rámci počátečního vzdělávání. Pozornost byla zaměřena také na problémy související s přechodem absolventů do zaměstnání a s jejich uplatnitelností; na vztah mezi vzděláním, kvalifikací, zaměstnáním a spokojeností s nimi. Dále byly zjišťovány a hodnoceny postoje mladých k dalšímu vzdělávání a celoživotnímu učení.

Nahoru