Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Pojišťovna CEFIF

 

Tato pojišťovna poskytuje fiktivním firmám zákonem povinně uložená pojištění. Jedná se o:

 • odpovědnost zaměstnavatele za zaměstnance a případnou škodu
 • povinné pojištění pro cestovní kanceláře proti úpadku

Postup pro odpovědnost zaměstnavatele za zaměstnance a případnou škodu:

 1. Vyplňte přihlášku plátce zákonného pojištění (odpovědnost za škodu způsobenou zaměstnancům).
 2. Ve čtvrtletních intervalech plaťte prostřednictvím své banky pojistné poplatky.

Postup v případě povinného pojištění cestovní kanceláře proti úpadku:

 1. Vyplňte přihlášku plátce zákonného pojištění (pojištění cestovní kanceláře proti úpadku).
 2. Pravidelně plaťte prostřednictvím své banky pojistné poplatky.

Pojišťovna CEFIF dále nabízí tyto druhy pojištění pro právnické osoby:

 • Živelné pojištění
 • Pojištění pro případ krádeže a loupežného přepadení
 • Pojištění technických rizik
 • Pojištění odpovědnosti za škody
 • Havarijní pojištění

Pojišťovna CEFIF dále nabízí tyto druhy pojištění pro fyzické osoby:

 • Životní pojištění
 • Úrazové pojištění
 • Cestovní pojištění (pojištění léčebných výloh při cestách do zahraničí)

Nahoru