Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

OECD - Uznávání

Název projektu (programu) Uznávání neformálního a informálního učení (aktivita OECD)
Zkratka projektu OECD - Uznávání  (RNFIL)
Datum zahájení projektu 2006 
Datum ukončení projektu 2007
Hlavní koordinátor projektu OECD
Hlavní řešitel v NÚOV Ing. Jitka Pohanková
Spoluřešitelé projektu v NÚOV Ing. Hana Čiháková, RNDr. Miroslav Kadlec, Anna Konopásková, Mgr. Lada Plíhalová, Mario Stretti.
 
Ostatní partneři
CEDEFOP
ETF
Evropská komise
UNESCO
BIAC
TUACa organizace v dalších zemích OECD zapojených do projektu

Cíle projektu Projekt OECD se zaměřuje na problematiku zavádění a rozvoje systémů oceňujících neformální vzdělávání a informální učení. V dokumentech, kterými vyhlašuje tuto aktivitu OECD uvádí i základní důvody pro její výběr. Mezi nimi zdůrazňuje zejména sociální dimenzi související s rozvojem aspirací těch, kteří odešli ze školy kvůli neprospěchu dříve, než ukončili vzdělávání vedoucí k získání kvalifikace. O vstupu České republiky do projektu rozhodlo vedení MŠMT v březnu 2006. Hlavním řešitelem je Národní ústav odborného vzdělávání. Načasování aktivity OECD je ve vztahu k vývoji v oblasti kvalifikací v České republice velmi dobré. Umožní průběžné ovlivňování procesů souvisejících s praktickou aplikací schváleného zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání (Zákon 179/2006 Sb.). Může ovlivnit i  řešení systémových projektů MŠMT realizovaných s podporou ESF (NSK a UNIV).  
Výstupy (zprávy, studie aj.)
 Hlavním úkolem prvního roku trvání projektu je příprava podkladů pro zpracování zprávy „Country Background Report“ za Českou republiku a vytvoření její první pracovní verze. Ta se stane podkladem pro prezentaci na pracovním semináři zástupců řešitelů projektu v jednotlivých zemích, který OECD připravuje na leden 2007.
 Související informace: Systémové projekty MŠMT: NSK (www.nsk.nuov.cz) a UNIV (www.univ.nuov.cz), oborové skupiny.
 Související informace: Systémové projekty MŠMT: NSK (www.nsk.nuov.cz) a UNIV (www.univ.nuov.cz), oborové skupiny. 
Další informace
jitka.pohankova@nuov_cz

Nahoru