Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

OECD - KVALIFIKAČNÍ SYSTÉMY

Projekt: MEZINÁRODNÍ - UKONČENÝ  

Název projektu (programu) Role národních systémů kvalifikací při podpoře celoživotního učení (aktivita OECD)
Zkratka projektu OECD - Kvalifikační systémy 
Datum zahájení projektu 2002
Datum ukončení projektu 2005
Hlavní koordinátor projektu OECD
Hlavní řešitel v NÚOV RNDr. Miroslav Kadlec
Spoluřešitelé projektu
v NÚOV 
Ostatní partneři ILO
CEDEFOP
ETF
Evropská komise
National Qualifications Authority of Ireeland
a organizace v dalších zemích OECD zapojené do projektu
Cíle projektu Projekt OECD se zaměřil na vymezení role národních kvalifikačních systémů v prosazování celoživotního učení. Česká republika využila možnost zapojení způsobem, který nevyžadoval plnou účast, avšak zachoval možnost využívat a ovlivňovat všechny podstatné výstupy společného řešení jednotlivých úkolů aktivity.
Prostřednictvím MŠMT/NÚOV se Česká republika podílela od roku 2003 na práci tematické skupiny Vývoj a užití „rámců kvalifikací“ jako prostředků změn a řízení kvalifikačních systémů.
Česká republika byla též zapojena prostřednictvím MPSV/NVF do tematické skupiny zaměřené na sociální partnerství. 
Výstupy
(zprávy, studie aj.) Možnost srovnávání způsobů řešení podobných problémů v různých zemích, které účast na projektu umožnila, byla velmi inspirativní. Zapojení do projektu znamenalo urychlení procesů, které v České republice vyústily do přípravy systémového projektu MŠMT: Rozvoj Národní soustavy kvalifikací podporující propojení počátečního a dalšího vzdělávání (NSK) - pro více informací navštivte www.nsk.nuov.cz.
Závěrečným výstupem aktivity OECD je mezinárodní syntetická zpráva Moving Mountains, how can Qualifications Systems promote Lifelong Learning. S pohledem na značný význam pro vývoj kvalifikační soustavy v České republice, bylo sedm kapitol syntetické zprávy přeloženo do češtiny.
Související informace: Soustava kvalifikací, oborové skupiny.
 
Další informace kadlec@nuov_cz 

Nahoru