Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Mezinárodní konference k problematice práce s nadanými

Ve dnech 21. – 22. 10. 2010 Národní institut dětí a mládeže s podporou MŠMT organizačně zajišťuje mezinárodní konferenci "Talent nezná hranic" / “Talent without border” , která je určena všem, kteří se zajímají o problematiku práce s nadanými dětmi a žáky. Záměrem je prezentace a výměna odborných zkušeností a výstupů jak z teoretické, tak praktické práce především s kognitivně nadanými dětmi a žáky. Důraz je kladen na praktické výstupy.  

 Program:

  1. Využití informačních technologií v práci s nadanými“
  2. „Subjekty pracující s nadanými“ a zkušenosti z práce s nadanými přímo na školách
  3. „Mezinárodní spolupráce“ –  možnosti zahraniční spolupráce v oblasti péče o nadané

Účast přislíbili hosté z Velké Británie, USA, Slovenska, Slovinska, Německa, Maďarska, např. dr. Kimberley Chandler, ředitelka Centra vzdělávání nadaných na College of William and Mary, či prof. Joan Freemanová, evropská kapacita zabývající se vzděláváním nadaných.

Bližší informace o konferenci naleznete na: http://www.nidm.cz/talentcentrum/talent-nezna-hranic
 Uzávěrka přihlášek je 16. 10. 2010.

talent.jpg

Nahoru