Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Malé podniky

Projekt: MEZINÁRODNÍ - UKONČENÝ  

Název projektu (programu) Malé podniky ve středoškolském vzdělávání
(Projekt Evropské komise)
Zkratka projektu EU - malé podniky 
Datum zahájení projektu říjen 2003
Datum ukončení projektu 2. pololetí 2005
Hlavní koordinátor projektu European Commission, Enterprise Directorate - General
Hlavní řešitel v NÚOV RNDr. Miroslav Kadlec
Spoluřešitelé projektu
v NÚOV Ing. Lukáš Hula,
Ing. Jiří Janeček,
Ing. Dana Kočková
a širší řešitelský tým NÚOV
Ostatní partneři zástupci 25 evropských zemí (členské státy EU a další zúčastněné státy) 
Cíle projektu Cílem projektu je identifikovat v každé zapojené zemi případy dobré praxe fungujících programů, které napomáhají rozvoji odborných kompetencí potřebných k podnikání, a podpořit na evropské úrovni jejich rozvoj a využívání. V centru zájmu projektu jsou tzv. malé podniky (studentské podniky), které buď formou skutečné ekonomické aktivity anebo simulovaně zakládají studenti středních odborných škol.
Podporou těchto programů by měl projekt přispět k naplňování cílů obsažených v dokumentu Evropské komise Vzdělávání a odborná příprava v Evropě: různé systémy, společné cíle do roku 2010, v němž jako jeden ze třinácti cílů figuruje i rozvíjení podnikatelského myšlení. [ více ]
Výstupy
(zprávy, studie aj.) V listopadu 2004 se konalo další pracovní jednání zástupců členských států EU v Bruselu. Byly projednány informace získané prostřednictvím druhého dotazníku (::pdf) zaměřeného hlavně na sběr kvantitativních dat, týkajících se zapojení do programů a na mapování konkrétních příkladů fungujících studentských podniků.
Poslední jednání zástupců  členských států EU se uskutečnilo v červnu 2005. Kromě výsledků třetího dotazníku (::pdf) zaměřeného na právní statut podniků a formy jejich podpory byl projednáván hlavně návrh závěrečné zprávy projektu a návrh dalšího postupu.
Závěrečná zpráva projektu je v několika jazykových mutacích dostupná na adrese: http://europa.eu.int/comm/enterprise/entrepreneurship/support_measures/training_education/index.htm
Další informace www.europa.eu.int
Bližší informace: kadlec@nuov_cz a hula@nuov_cz

Nahoru