Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Kurz pro multiplikátory Úvodu do světa práce

Název projektu (programu) Příprava multiplikátorů v oblasti vzdělávání učitelů pro výuku Úvodu do světa práce
Zkratka projektu Kurz pro multiplikátory ÚdSP
Datum zahájení projektu 1.9.2001  
Datum ukončení projektu 15.5.2002
Hlavní koordinátor projektu NÚOV
Hlavní řešitel v NÚOV PhDr. Helena Úlovcová
Spoluřešitelé projektu
v NÚOV Ing. Jiří Strádal
Ostatní partneři Kulturkontakt Austria
Cíle projektu Připravit tzv. multiplikátory, kteří budou připravovat, organizovat a realizovat vzdělávání učitelů pro výuku úvodu do světa práce v jednotlivých krajích. Pro každý kraj bude takto proškolen jeden pracovník Pedagogického centra, který bude vzdělávání vyučujících koordinovat a metodicky ovlivňovat a jeden lektor, který bude vzdělávání vyučujících v daném kraji prakticky realizovat.
Výstupy
(zprávy, studie aj.) - vyškolení multiplikátoři
- výukové materiály pro multiplikátory
- doporučená osnova kurzu pro realizaci v krajích

Nahoru