Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

KRAJ

Projekt: NÁRODNÍ - UZAVŘENÝ  

Název projektu (programu) Komplexní rozvoj aktivit jednotlivců Moravskoslezského regionu
Zkratka projektu KRAJ
Datum zahájení projektu září 2002
Datum ukončení projektu červen 2003
Hlavní koordinátor projektu Národní ústav odborného vzdělávání
Hlavní řešitel v NÚOV PhDr. Jana Bydžovská
Spoluřešitelé projektu
v NÚOV další pracovníci NÚOV
Ostatní partneři Hlavním partnerem je Vysoká škola podnikání z Ostravy. Dalších jedenáct partnerů, středních a vyšších odborných škol z Moravskoslezského regionu najdete zde.
Cíle projektu Cílem projektu je zřízení krajského centra celoživotního vzdělávání v Moravskoslezském regionu.

Práce bude soustředěna především na tvorbu nabídky celoživotního vzdělávání budoucího centra. Budou vytvořeny nové, vzájemně prostupné vzdělávací programy sekundárního, ale zejména terciárního vzdělávání a kurzy celoživotního vzdělávání s aktuální nabídkou. [ více ]
 
Výstupy
(zprávy, studie aj.) Úvodní konference projektu KRAJ se uskutečnila 21. a 22. listopadu 2002 v Karviné a v Petrovicích u Karviné. Přečíst si můžete závěry jednání specializovaných sekcí.

TISKOVÉ ZPRÁVY

:: Trendem Evropy je celoživotní učení, Právo, 27. 11. 200

:: S nezaměstnaností pomůže projekt KRAJ, Právo, 27. 11. 2002

:: KRAJ v Ostravě, Ekonom, 10. 10. 2002
 
Další informace Projekt je financován z programu PHARE Evropské unie a ze státního rozpočtu České republiky.

Názory obsažené na těchto stránkách jsou názory NÚOV a v žádném případě je nelze vykládat jako oficiální názor Evropského společenství.

Zajímáte se o podrobnosti? Chcete se zapojit?
NÚOV; PhDr. Jana Bydžovská
Tel. 02 74 862 251
Fax. 02 74 863 80
e-mail: bydzovsk@nuov_cz 

Nahoru