Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Zahájení projektu Koordinátor S 1

18.2.2009  Na MŠMT proběhlo  setkání  řešitelů a zástupců škol. Cílem projektu je pomoci středním odborným školám při probíhající reformě.        

 


V průběhu projektu bude proškoleno 700 vedoucích pracovníků SOŠ a SOU a 1800 koordinátorů školních vzdělávacích programů a budou přitom využity praktické zkušenosti pilotních škol. V první fázi projektu budou vyškoleni lektoři, kteří budou v druhé fázi vzdělávat pedagogy a ti pak přenesou své nové poznatky do svých škol.

Devítiměsíční projekt MŠMT realizuje Národní institut pro další vzdělávání ve spolupráci s Národním ústavem odborného vzdělávání, přispívá na něj Evropský sociální fond v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

 Více informací o projektu najdete na webových stránkách NIDV:

http://nidv.cz/cs/projekty/projekty-esf/koordinator-s1.ep/

Nahoru