Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Komu je projekt určen

Výsledků projektu mohou využít:

-     všichni potenciální účastníci dalšího vzdělávání,

-     vzdělávací instituce, které poskytují další vzdělávání,

-     zaměstnavatelé, kteří chtějí podporovat vzdělávání svých zaměstnanců a tím zkvalitňovat lidské zdroje pro konkurenceschopnou ekonomiku (projekt se zaměřuje hlavně na potřeby malých a středních podniků, které mají na další vzdělávání svých zaměstnanců méně zdrojů).

 

Podrobněji o cílové skupině

Nahoru

Novinky

Výstupy realizační části

Materiály projektu Koncept k diskusi odborné veřejnosti. Materiál stáhnete kliknutím na konkrétní aktivitu (pokud je k dispozici)  

 

Koncept - nový projekt na pomoc dalšímu vzdělávání v ČR

Díky projektu Koncept by měli lidé získat lepší přístup k dalšímu vzdělávání, měli by mít k dispozici širokou nabídku kvalitních kurzů odpovídajících potřebám trhu práce, dostatek hodnověrných informací a také poradenské služby.  

 

Dlouhodobý záměr vzdělávání

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky 2007 je zpracováván na základě § 9 - 11 a § 185 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).    

 

další novinky