Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

K maturitnímu vysvědčení dostanou Europass

22.6.2009     Lidové noviny     str. 21     Akademie PRAHA České střední školy letos rozdají k maturitnímu vysvědčení či výučnímu listu více než 70 000 dodatků, které popisují vzdělání absolventů v češtině či v některém cizím jazyce. Tyto dodatky jsou součástí tzv. Europassu a mají pomoci těm absolventům, kteří chtějí hledat zaměstnání či se pokusit o další studium v zemích Evropské unie.  

V dokumentech Europassu jsou údaje o vzdělání, znalostech a pracovních zkušenostech v takové formě, která je srozumitelná ve všech evropských státech. Díky tomu je pak možné kdekoli v Evropě snadno doložit, zda má člověk pro vybranou práci dostatečnou kvalifikaci. Uplatnění v Evropě sice Europass nezaručí, může však pomoci při hledání práce nebo s uznáním odborné kvalifikace.

            Absolventi středních škol a učilišť mohou získat ke svému závěrečnému vysvědčení dokument, který se oficiálně nazývá Europass – dodatek k osvědčení. Automaticky ve škole ho dostanou v případě, že o to škola požádá v Národním centru Europass ČR (NCE ČR), které je součástí Národního ústavu odborného vzdělávání.

            Smyslem dodatku je popsat kompetence nabyté během studia tak, aby měl zaměstnavatel v zahraničí představu, co absolvent daného oboru z České republiky umí. „Dodatek k osvědčení ale není jen pro čerstvé absolventy, mohou ho získat i lidé, kteří střední školu dokončili již dříve – až po absolventský ročník 1970,“ zdůrazňuje Pavel Petrovič z Národního ústavu odborného vzdělávání.

Absolventi vysokých a vyšších odborných škol zase mohou získat dodatky k diplomu, vydat jim je ale musejí přímo jejich školy.

            Další důležitou částí Europassu je tzv. mobilita. Sem se zaznamenává absolvování studijního pobytu na zahraniční vysoké škole, školní praxe i stáže ve firmách nebo v neziskových organizacích.

            Zájemci mohou o tento doklad před odjezdem požádat Národní centrum Europass ČR, po návratu pak obdrží již kompletní dokument, který slouží jako doklad o pracovních a studijních zkušenostech, které zahraniční stáží získali. Životopis si píše každý sám Zájemci o Europass, kteří jej nezískají například společně s maturitním vysvědčením či výučním listem, se mohou se žádostí o jeho vydání obrátit přímo na Národní centrum Europass ČR .

            Formuláře jednotlivých částí Europassu a mnoho dalších informací je možné získat v jeho klientském centru a také na internetových stránkách www.europass.cz. Pořízení Europassu je bezplatné a každý si může vybrat, zda bude využívat všechny jeho části nebo jen některé z nich. Jádrem celého souboru je životopis, který si vyplňuje každý sám, podobně jako jazykový pas, kam se zapisují údaje o míře znalosti cizích jazyků na základě sebehodnocení.

            Dosud Národní centrum Europass ČR poskytlo celkem 141 773 dodatků pro středoškolské obory vyučované v současnosti i v minulých dekádách. Z toho jen letos to bylo 72 238 Europassů.

Nahoru