Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Jsem zdravotně postižený, jaké mám možnosti studia na střední škole?

Žákům s tělesným a smyslovým postižením nabízejí studium školy specializované na výuku žáků s konkrétním typem handicapu a jsou to jak gymnázia, střední odborné školy, ale i střední odborná učiliště. Obory jsou stejné jako v běžných školách, obvykle mají prodlouženou délku studia. Pozitivním trendem je možnost studovat za určitých podmínek i v běžných školách.

Žáci s mentálním postižením různých stupňů mohou studovat obory, které mají upravené učební plány a lze využít individuálního studia.

Zdravotně postižení žáci by měli ještě před podáním přihlášky kontaktovat  ředitele střední školy. Zejména v běžných školách záleží na závažnosti a rozsahu postižení a na zdravotních požadavcích pro zvolený obor a vykonávání profese. Přihlášku je nutno doplnit o lékařské potvrzení, případně i o doporučení vhodného postupu při přijímacím řízení.

Nahoru