Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Jak poznám, který obor je perspektivní a najdu práci?

Obecně se dá říci, že perspektivní je každá příprava, která přináší širší všeobecné vědomosti, dobrý jazykový základ, znalosti informačních technologií, univerzální   dovednosti, a kdy žáci jsou vedeni k aktivní a samostatné práci. Záleží tedy nejen na vlastním obsahu vzdělání, ale na škole samé, jak dokáže své žáky motivovat. Naopak, určitým rizikem jsou obory úzce specializované, které absolventům nedávají velký manévrovací prostor na trhu práce. Je jasné, že lépe najdou uplatnění ti, kteří toho více umí a mají vyšší vzdělání, ale i ti, kteří jsou aktivní, mají zájem se dále vzdělávat, jsou schopni rychle se adaptovat na nové podmínky, jsou samostatní, tvůrčí, odpovědní aj.

Najít si po škole práci však ovlivňuje více okolností. Zaměstnavatelé mohou upřednostňovat pracovníky s praxí, záleží na regionu - rozdílná situace na trhu práce je v Praze, jiná na severu Čech, a to i u profesí, u kterých se předpokládá „trvalá poptávka" (např. ve službách).

Nejlépe vás budou informovat úřady práce, které průběžně sledují a analyzují míru nezaměstnanosti. Přehled o nezaměstnanosti absolventů získáte na našich webových stránkách http://www.infoabsolvent.cz/

 

Nahoru