Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Integrovaný systém typových pozic

Název projektu (programu) Integrovaný systém typových pozic
Zkratka projektu ISTP
Datum zahájení projektu duben 1999
Datum ukončení projektu projekt pokračuje
Hlavní koordinátor projektu Správa služeb zaměstnanosti MPSV
(realizace: Trexima s. r.o.)
Hlavní řešitel v NÚOV RNDr. Miroslav Kadlec
Spoluřešitelé projektu
v NÚOV RNDr. Miroslav Procházka, CSc., 
Doc. Pavel Petrovič, CSc.,
Ing. Jiří Strádal 
a dále pracovníci sekce pro kurikulum odborného vzdělávání NÚOV
Ostatní partneři Projekt je rozsáhlý a partnerů je řada - zejména jsou to ministerstva (ministerstvo práce a sociálních věcí; ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy; ministerstvo zdravotnictví a další ) organizace zaměstnanců a zaměstnavatelů (ČMKOS, HK ČR, Svaz průmyslu a dopravy ČR a další), další instituce (například ČSÚ).
Zástupci institucí a delegovaní odborníci pracují v týmech - detaily je možné nalézt na www.istp.cz
Cíle projektu Základním cílem je vytvořit souboru nástrojů, které umožní zaměstnavatelům lépe popsat své pracovní pozice a uchazečům reálně posoudit jejich vhodnost pro jednotlivé druhy práce. Jinými slovy, systém poskytne podporu pro hledání "nejvhodnějšího člověka pro volné místo" nebo naopak "nejvhodnějšího volného místa pro konkrétního člověka".
Výstupy
(zprávy, studie aj.) V rámci projektu byla v NÚOV vytvořena řada podkladů, expertíz, atd. Nelze je považovat za výstupy v naznačeném smyslu.
Hlavním výstupem projektu je fungující systém
(v pracovním ověřovacím režimu od června 2001).
Další informace Projekt má vlastní stránky: www.istp.cz.

Nahoru