Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

EPANIL

Název projektu (programu) Společné evropské principy pro identifikaci, hodnocení a uznávání výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení v rámci celoživotního učení
Zkratka projektu EPANIL (European Common Principles for the Accreditation of Non-formal and Informal Learning)
Datum zahájení projektu říjen 2004
Datum ukončení projektu září 2006
Hlavní koordinátor projektu Národní ústav odborného vzdělávání
Hlavní řešitel v NÚOV Ing. Jana Čiháková,  Mario Stretti, Mgr. Richard Veleta
Ostatní partneři
Martin Pobořil Vysoká škola podnikání, a. s. Ostrava, Česká republika
Gerald Heidegger Univesität Flensburg – BIAT, SRN
Teresa Hemar CIBC Artois – Ternois, Francie
Grazyna Krol Górnośląskie Centrum Edukacyjne, Polsko
Ludmila Nagyová Nadácia Aspekt, Slovensko
John Konrad Konrad Associates International, Velká Británie
Barbara Zamorski University of East Anglia - CARE, Velká Británie
Natálie Šitavancová Regionální hospodářská komora Ostrava, ČR
Cíle projektu Cílem projetku EPANIL je vyvinout metody a nástroje identifikace, hodnocení a uznávání výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení ve vybraném oboru kuchař (ISCED 3C) s cílem zvýšit přístup dospělých do dalšího vzdělávání a jejich pilotní testování v České republice, Polsku a Slovensku. Zvláště je nezbytné vytvořit rámec pro přístup do dalšího odborného vzdělávání a přípravy pro dospělé, který bude založen na Společných evropských principech a podnětech Inventarizace k otázkám identifikace, hodnocení a uznávání neformálního a informálního učení (Inventory for the Identification and Validation of Non-formal and Informal Learning). V projektu budou využity zkušenosti z jiných zemí EU (Velká Británie, Francie a Německo), které mají zkušenosti v teorii a praxi identifikace, uznávání a hodnocení neformálního vzdělávání a informálního učení.
Výstupy (zprávy, studie aj.)
Předpokládané výsledky projektu

·  Průvodce, příklady dobré praxe procesů identifikace, hodnocení a uznávání neformálního vzdělávání a informálního učení;

·  Metodický materiál - vzdělávací kurz pro poradce;

·  Metodický materiál - soubor metod a nástrojů pro identifikaci,hodnocení a uznávání výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení pro vybraný obor kuchař (ISCED 3C) v rámci Společných evropských principů.
Další informace www.epanil.cz

Nahoru