Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

ENERSOL

ENERSOL - Projekt energetických úspor a využívání obnovitelných zdrojů energie v České republice  

Název projektu (programu) ENERSOL
Projekt energetických úspor a využívání obnovitelných zdrojů energie v České republice
Zkratka projektu ENERSOL
Datum zahájení projektu 1. říjen 2001 
Datum ukončení projektu 18. května 2005
Hlavní koordinátor projektu Projekt řídil výbor složený z pracovníků VEV Nijkerk/Kenteq Hilversum (NL), ČSZE, MŠMT, NÚOV, COPTH Praha, COPT Kroměříž
Hlavní řešitel v NÚOV RNDr. Miroslav Kadlec
Spoluřešitelé projektu
v NÚOV RNDr. Vlasta Bucharová
Ostatní partneři Kromě partnerských organizací zastoupených v řídícím výboru se do projektu zapojily i odborné školy z dřívějšího projektu IQ (a další školy).
Cíle projektu Hlavním cílem projektu bylo zvýšit úroveň odborného vzdělávání a informovanosti o obnovitelných zdrojích energie.
Výstupy
(zprávy, studie aj.) Odborníci z obou škol zastoupených v řídícím výboru projektu spolupracovali na zakotvení problematiky obnovitelných zdrojů do rámcových vzdělávacích programů pro střední odborné vzdělávání.

V roce 2005 byla zpracována závěrečná zpráva, která je v anglickém originálu k dispozici u řešitelů projektu.

Na ukončený projekt navázala soutěž nazvaná „Jak žáci a studenti hodnotí využívání obnovitelných zdrojů energie ve svém okolí“. Soutěž organizují s podporou regionů od roku 2005 informační centra v Praze 9 a v Kroměříži a návazně i vybrané školy v dalších krajích.

Nahoru