Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

eKariéra - nová možnost zdokonalit se v kariérovém poradenství

Učitelé, školní poradci a další zájemci získali novou možnost studovat zdarma problematiku kariérového poradenství. E-learningová forma umožňuje, aby se mohli vzdělávat kdykoliv a z jakéhokoliv počítače připojeného k internetu, bez absencí v zaměstnání.  

První běh studia se uskuteční od října 2011 do ledna 2012. Kurz eKariéra+ připravil Národní ústav pro vzdělávání v rámci projektu VIP Kariéra II - KP, na nějž přispívá Evropský sociální fond. Celkově se virtuálních kurzů zúčastní v následujících dvou letech zhruba 3 500 učitelů.

Kariérové poradenství stále nabývá na významu, je potřebné doslova po celý život. Probíhá v základních školách, kde si žáci devátých tříd vybírají vhodné středoškolské studium, velký význam má ale také pro středoškoláky, kteří chtějí změnit školu nebo obor, potřebují ho i absolventi středních škol, když si vybírají vysokou nebo vyšší odbornou školu a velmi ho ocení dospělí, kteří se chtějí dále vzdělávat.

E-learningové studium eKariéra je proto připraveno na pomoc výchovným poradcům, učitelům i dalším zájemcům, kteří se věnují kariérovému poradenství. Obsah studia je rozdělen do dvanácti navazujících studijních modulů, věnovaných kariérovému rozhodování, komunikaci a řešení problematických situací v kariérovém poradenství,  řízení stresu či problematice Europassu. Další okruhy se týkají životního a studijního stylu, kariérového koučování nebo problematiky řízení kariéry.

Učitelé se při studiu seznámí s aktuálními informačními zdroji a bude jim poskytnuta praktická metodika využitelná při poradenské práci s žáky i ve vyučování. Velkým přínosem je také časová disponibilita, bezprostřední přístup k potřebným informacím a individuální pomoc. Studující pedagogové budou rozděleni do skupin a každá z nich bude mít k dispozici svého tutora, tedy člověka, který je informuje prostřednictvím e-mailu a individuálně pomáhá překonat potíže, na něž narazí.

 Za absolvování studia obdrží účastníci certifikát. Vzdělávání pedagogů v oblasti kariérového poradenství bude dále pokračovat v půlročních intervalech až do poloviny roku 2013.
Zájemci o e-learningové studium se mohou hlásit prostřednictvím on-line přihlášky na webových stránkách https://ekariera.nuov.cz nebo e-mailem na adrese poradci@nuov_cz.

Kontakt:
Jiří Vetýška, metodik e-learningu projektu VIP kariera II - KP
e-mail: jiri.vetyska@nuov_cz,
Národní ústav pro vzdělávání, Weilova 1271/6, 102 00  Praha 10


tisková zpráva tisková zpráva (143,50 KB)

Nahoru

Novinky

Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním – 2012

Burdová, Jeny – Chamoutová, Daniela.  Praha, NÚV 2012, 44 stran.  

Pondělí,  5. listopad 2012
 

Rozhodování žáků základních a středních škol o dalším studiu a práci v pohledu žáků i jejich rodičů

Hlaďo, Petr - Drahoňovská, Petra. Praha: Národní ústav pro vzdělávání 2012, 44 stran.  

Středa, 17. říjen 2012
 

Jak žáci základních a středních škol vybírají svou další vzdělávací nebo pracovní kariéru

Šťastnová, Pavlína – Drahoňovská, Petra. Praha: Národní ústav pro vzdělávání 2012, 40 stran.  

Čtvrtek,  9. srpen 2012
 

Analýza práce a potřeb poradců v oblasti kariérového poradenství Úřadu práce ČR

Drahoňovská, Petra – Eliášková, Ivana. Praha: Národní ústav pro vzdělávání 2012, 38 stran.  

Čtvrtek,  9. srpen 2012
 

další novinky