Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Trh práce jen pomalu vstřebává absolventy.

28.7.2011  novinky.cz    Kariéra K.Kvapil     

Počty čerstvých absolventů škol marně hledajících pracovní uplatnění jsou proti předkrizovým létům stále vysoké.

Přestože se ekonomika začíná pomalu vzpamatovávat z hospodářské krize, její dopady jsou v hodnotách míry nezaměstnanosti a počtu volných pracovních míst stále patrné.
Projevují se například v omezeném vstřebávání vlny čerstvých absolventů škol trhem práce, což vede k tomu, že počty absolventů škol marně hledajících pracovní uplatnění byly i v letošním roce oproti předkrizovým létům vysoké.

K 30. dubnu 2011 bylo evidováno 13 360 nezaměstnaných čerstvých absolventů středoškolského studia a 438 absolventů vyšších odborných škol (VOŠ). Z porovnání dubnových hodnot za poslední čtyři roky je patrné, že po odeznění nejhorších krizových let se postavení čerstvých absolventů na trhu práce celkově zlepšuje. Příznivý vývoj se projevuje zejména u absolventů s výučním listem, naproti tomu mírně se zhoršila situace absolventů maturitních oborů.Nejnižší nezaměstnanost má strojírenství

Výrazně nízká je míra nezaměstnanosti ve strojírenských oborech, kde jsou připravováni vysoce kvalifikovaní dělníci a ve skupině speciálních a interdisciplinárních technických oborů (autotronik). V těchto skupinách je rovněž největší pokles míry nezaměstnanosti proti loňskému roku.

U všech skupin oborů obecně platí, že absolventi s vyšší úrovní vzdělání vykazují nižší míru nezaměstnanosti. Vztahuje se to i na většinu skupin oborů vzdělání s vyšším počtem absolventů - výjimku z tohoto zlatého pravidla tvoří pouze některé skupiny oborů v odvětví služeb.Krize omezila zájem zaměstnavatelů

Hospodářská krize a následná recese vážně omezila zájem zaměstnavatelů o absolventy škol, zejména o vyučené, který byl v době vrcholící prosperity přímo enormní. Absolventi škol zřejmě doplácejí na nárůst nezaměstnanosti nejvíce, protože pro zaměstnavatele je vždy jednodušší nepřijmout zájemce o zaměstnání, než propouštět zaměstnance. Dalším doprovodným jevem krize je výrazný pokles nabídky volných míst, který šance absolventů na získání pracovního uplatnění ještě více snižuje.

Současná situace postupného oživování se projevuje zejména v průmyslové výrobě, což se odráží i v poklesu míry nezaměstnanosti i jejích nízkých hodnotách ve strojírenských a elektrotechnických oborech. Ukazuje se zájem firem o strojaře a elektrotechniky - nejnižší míry nezaměstnanosti jsou zejména u vyučených, ale i u maturantů, ať už z oborů s odborným výcvikem, či z klasických maturitních oborů.

Jiná situace je u vyučených ve stavebních oborech, kde se teprve nyní s určitým zpožděním výrazně projevuje propad stavební výroby.(Článek čerpá ze Zprávy o nezaměstnanosti čerstvých absolventů škol ke konci dubna 2011 Ing. Jiřího Vojtěcha a Ing. Daniely Chamoutové, z Národního ústavu pro vzdělávání.
Červen 2011)

Nahoru

Novinky

Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním – 2012

Burdová, Jeny – Chamoutová, Daniela.  Praha, NÚV 2012, 44 stran.  

Pondělí,  5. listopad 2012
 

Rozhodování žáků základních a středních škol o dalším studiu a práci v pohledu žáků i jejich rodičů

Hlaďo, Petr - Drahoňovská, Petra. Praha: Národní ústav pro vzdělávání 2012, 44 stran.  

Středa, 17. říjen 2012
 

Jak žáci základních a středních škol vybírají svou další vzdělávací nebo pracovní kariéru

Šťastnová, Pavlína – Drahoňovská, Petra. Praha: Národní ústav pro vzdělávání 2012, 40 stran.  

Čtvrtek,  9. srpen 2012
 

Analýza práce a potřeb poradců v oblasti kariérového poradenství Úřadu práce ČR

Drahoňovská, Petra – Eliášková, Ivana. Praha: Národní ústav pro vzdělávání 2012, 38 stran.  

Čtvrtek,  9. srpen 2012
 

další novinky