Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Analýza profesní struktury pracovních sil a struktury absolventů z pohledu sféry vzdělávání - 2010

Doležalová, Gabriela - Vojtěch, Jiří. Praha: Národní ústav pro vzdělávání 2011, 68 stran.  

publikace ke stažení publikace ke stažení (1,15 MB)


Analytická studie popisuje strukturu zaměstnanosti v hlavních profesních třídách a její změny od počátku devadesátých let až po současnost. Změny v profesní struktuře jsou odrazem proměny hospodářského významu odvětví. Vývoj zaměstnanosti v rámci jednotlivých profesních tříd je hodnocen z několika úhlů pohledu (změny počtů a podílů pracovníků, věková a vzdělanostní struktura, průměrná délka vzdělávání pracovníků a význam třídy z regionálního pohledu).

Klasifikace profesních tříd, kterou studie využívá, navazuje na členění ve vzdělávací soustavě a umožňuje tím vztáhnout výsledky (především odhady budoucích perspektiv jednotlivých profesních oblastí) přímo ke skupinám oborů počátečního vzdělávání na jednotlivých úrovních vzdělání. Ze studie vyplývá základní doporučení pro vzdělávací systém – připravovat široce uplatnitelné absolventy, připravené přizpůsobovat se měnícím se podmínkám trhu práce.

Nahoru

Novinky

Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním – 2012

Burdová, Jeny – Chamoutová, Daniela.  Praha, NÚV 2012, 44 stran.  

Pondělí,  5. listopad 2012
 

Rozhodování žáků základních a středních škol o dalším studiu a práci v pohledu žáků i jejich rodičů

Hlaďo, Petr - Drahoňovská, Petra. Praha: Národní ústav pro vzdělávání 2012, 44 stran.  

Středa, 17. říjen 2012
 

Jak žáci základních a středních škol vybírají svou další vzdělávací nebo pracovní kariéru

Šťastnová, Pavlína – Drahoňovská, Petra. Praha: Národní ústav pro vzdělávání 2012, 40 stran.  

Čtvrtek,  9. srpen 2012
 

Analýza práce a potřeb poradců v oblasti kariérového poradenství Úřadu práce ČR

Drahoňovská, Petra – Eliášková, Ivana. Praha: Národní ústav pro vzdělávání 2012, 38 stran.  

Čtvrtek,  9. srpen 2012
 

další novinky