Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Znalosti dnes rychleji zastarávají

8.10.2011    Zlínský deník - Otrokovice – Projekt na vzdělávání dospělých přiblížil odborné veřejnosti na včerejší konferenci v Otrokovicích jeho metodik pro Zlínský kraj Pavel Vrba.  

* Cílem projektu je přeměna škol na centra celoživotního vzdělávání. Proč je podle vás důležité, aby se školy přeměnily?

 

Střední školy mají úbytek studentů. Většina má ale dobré vybavení a zázemí. Mají i kvalifikovaný sbor učitelů. To je potenciál, který by mohl sloužit pro další vzdělávání. Dalším důvodem je nízká úroveň vzdělání. Hospodářský vývoj je takový, že se požadavky na kvalifikovanou pracovní sílu mění rychleji než dříve. Lidé si pak musejí doplňovat zastarávající znalosti. Pro výuku dovedností řemeslného charakteru jsou střední odborné školy přímo předurčené, protože to učí a mají kvalifikované vyučující.

 

* Na vzdělávání mají spolupracovat i firmy v regionu. Jsou už vytipované společnosti, které by si vzdělávaly budoucí zaměstnance v tom, po čem je v regionu poptávka?

 

Samozřejmě tak to funguje. To je ten princip. Nabídka a poptávka se musí setkat. Mluvit však o vytipování firem je nepřesné. To bychom museli být na začátku, projekt však již funguje a kontakt škol s firmami je navázaný.

 

* Které školy mají lepší podmínky?

 

Lepší podmínky mají školy, které mají klíčového partnera, tedy větší firmu. Ta je totiž méně postižena výkyvy na hospodářském trhu. V důsledku ekonomické recese si někteří spolupráci se školami nemohli dovolit. Firmy tedy mají zájem, ale hospodářský vývoj to zřetelně ovlivňuje. Tento projekt napomáhá tomu, aby kontakty škol se zaměstnavateli byly účinnější.

 

* Můžete některou konkrétně jmenovat?

 

Rád bych, ale nemohu. V projektu je dvacet pět škol a musel bych jmenovat minimálně pětadvacet firem, aby to bylo vyrovnané.

 

* Jakou roli mají takzvaní sociální partneři?

 

Když školy v rámci projektu vytvářejí další programy vzdělávání, mimo jiné i pro firmy, jejich konečnou podobu usměrňují právě jejich sociální partneři. Ti připomínkují, zda programy odpovídají požadavkům praxe, a případně je korigují, tak aby obsah kurzů dalšího vzdělávání odpovídal potřebám firem.

 

* O jaké vzdělání je největší zájem?

 

Polovinu programů, které se v tomto projektu vytvářejí, tvoří ty strojírenské a dále pak gastronomicky zaměřené. Pak jsou tu programy zaměřené na služby a řemesla a na řízení projektů. Nejvíce je tedy zájem právě o oblast strojírenskou a gastronomickou.

Nahoru