Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Ženy a muži, rozšiřte si své obzory!

6.12.2011    Haló noviny - Vzkazuje našim čtenářkám a čtenářům Jana Bydžovská, hlavní manažerka projektu UNIV 2 KRAJE  

* V oblasti vzdělávání dospělých patří Česká republika se 7,5 % v Evropské unii stále mezi horší průměr. Kde je příčina?

 

Faktorů, proč další vzdělávání nepatří mezi naše silné stránky, je několik. České republice např. chybí jednotný koncept dalšího vzdělávání, legislativní a finanční podpora či vstřícnost zaměstnavatelů. Klíčovým problémem u občanů je jejich nízká motivace. Mezi časté důvody, proč se občané nechtějí dále vzdělávat, patří např. nedostatek času, finanční hledisko, nechuť či jejich nízká informovanost. Paradoxem je, že se lidé často bojí dále vzdělávat, protože si myslí, že jsou nedostatečně vzdělaní, tento

 

V HLAVNÍ ROLI ŽENA

 

mýtus proto chceme v rámci naší kampaně »Rozšiřte si obzory« vyvrátit.

 

* Jsou zaměstnanci od svých nadřízených o dalším vzdělávání dostatečně informováni?

 

Otázkou spíše je, jestli zaměstnavatelé svým zaměstnancům vzdělávání vůbec umožní. Velcí zaměstnavatelé mají většinou propracované systémy dalšího vzdělávání a své zaměstnance v tomto podporují. Problémy se objevují spíše u menších a středních zaměstnavatelů, kteří do rozvoje svých zaměstnanců neinvestují. Přitom kvalifikovaný zaměstnanec by jim mohl přinést mnohé úspory.

 

* Pomáhají kurzy zvýšit zaměstnanost zejména starších ročníků?

 

Lidé nad 45 let patří mezi ohrožené skupiny na trhu práce, proto se snažíme, aby jim kurzy dalšího vzdělávání pomáhaly udržet si stávající práci nebo nalézt nové zaměstnání. Ve spolupráci se školami pro ně vypisujeme např. kurzy práce s počítačem či jazykové kurzy.

 

* Pro koho jsou kurzy určeny a jak se do nich mohou lidé přihlásit?

 

Kurzy vytvořené během projektu jsou určeny pro širokou cílovou skupinu 18-64 let. Jsou tedy určeny všem, kteří již své studium ukončili a nastoupili do pracovního poměru. Vhodné ale mohou být i pro čerstvé absolventy, kteří si potřebují před nástupem do práce rozšířit své odborné znalosti, i pro ty, kdo chtějí změnit své povolání, avšak nemají potřebné odborné vzdělání. S posouváním hranice odchodu do důchodu bude další vzdělávání stále důležitější i pro lidi nad 50 let, kterým může absolvování takovéhoto kurzu pomoci udržet si práci. Seznam kurzů a kontakty najdete na internetových stránkách www.nuov.cz v sekci UNIV 2 a od října běží také na www.vzdelavaniaprace. cz.

Na zmíněné nabídce kurzů na nové webové stránce zájemci naleznou kromě kurzů středních odborných škol a učilišť, které řešíme v rámci projektu UNIV 2, také nabídky soukromých vzdělávacích institucí.

 

* Pořádáte některé kurzy přímo pro ženy?

 

Kurzy, které připravují školy v projektu UNIV 2 KRAJE, jsou profesně zaměřené, připravované podle požadavků trhu práce. Mohou do nich vstoupit jak ženy, tak i muži. Připravit speciálně kurz jen pro ženy zatím žádná z firem nepožadovala.

 

Co je to UNIV 2 KRAJE? Tato poněkud zvláštní zkratka v sobě skrývá projekt, jenž chce přispět k realizaci záměrů ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy obsažených v Akčním plánu podpory odborného vzdělávání a Strategii celoživotního učení ČR. Cílem je proměna středních, především odborných škol v otevřené instituce, které budou naplňovat koncept celoživotního vzdělávání. Projekt UNIV 2 KRAJE navazuje na projekt UNIV (Uznávání výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení v sítích škol poskytujících vzdělávací služby pro dospělé) realizovaný v letech 2005-2008. Probíhal v šesti krajích, v každém kraji bylo zapojeno 11 středních škol. Vzdělávací programy jsou zaměřeny na věkovou kategorii 18–64 let, po dohodě s úřadem práce mohou být chápány jako rekvalifikace. (Zdroj: www.nuov.cz/univ2k)

 

Certifikát dokládající vítězství KSČM v soutěži pořádané Fórem 50 %, který minulý týden převzal poslanec Josef Šenfeld. Slavnostního vyhodnocení se zúčastnila také předsedkyně Republikové rady Levicových klubů žen Suzana Exnerová.

Nahoru