Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Zdravotník

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Jihlava  

 

 

 

 

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Jihlava

Zdravotník

Zaměření programu:

Cílem vzdělávacího programu je poskytnout zájemcům z řad laické veřejnosti možnost získat znalosti a dovednosti v problematice poskytování první pomoci, péče o zraněné a nemocné, prevence úrazů a infekčních chorob či tyto znalosti a dovednosti prohloubit.

Požadavky na uchazeče:

-     ukončené minimálně střední vzdělání v délce nejméně 3 let;

-     dovršení 18 let věku;

-     základní znalosti ICT;

-     přístup na internet.

Rozsah programu:

První pomoc 35 hodin (z toho 12 teorie, 12 praxe, 11 samostudia)

Zdravotník zotavovacích akcí 65 hodin (27 teorie, 20 praxe, 18 samostudia)

Zdravotník pro organizace 50 hodin (22 teorie, 17 praxe, 11 samostudia)

Nahoru