Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Vzdělávejte se!, vzkazuje ministerstvo školství Čechům velkou kampaní

8.11.2011    Jihlavské listy - Se sloganem „Rozšiřte si obzory“ se od září začali lidé v ČR setkávat doslova na všech mediálních frontách. Ministerstvo školství totiž vyrazilo rozsáhlou kampaní za několik milionů korun do boje za nezbytné zvýšení zapojení Čechů do celoživotního vzdělávání.  

„Vzdělávejte se!“ vzkazuje ministerstvo školství občanům ČR. Jeho obsáhlá kampaň za zvýšení podílu lidí na tzv. dalším, tedy celoživotním vzdělávání reaguje na zatím neuspokojivé zapojení českých pracovníků, ale i firem v této oblasti.

Dospělí lidé se totiž podle ministerstva budou muset stále více zapojovat do celoživotního učení, pokud chtějí získat, anebo si udržet práci. Vzdělávat se ve volných kapacitách středních škol, kterým ubývá žáků v počátečním vzdělávání, je jedním z nejvíce preferovaných a nejpřirozenějších řešení.

Pokud totiž jde o zapojení lidí do dalšího vzdělávání (DV), hovoří statistiky jasně o zaostávání. Podle informace Jakuba Stárka, ředitele odboru dalšího vzdělávání MŠMT ČR, se v roce 2010 dospělá česká populace do DV zapojila jen sedmi a půl procenty, čímž zdaleka nedosahuje průměru v Evropské unii. Jejím státům tzv. Lisabonská strategie výhledově stanovila do roku 2010 dosáhnout podílu na dalším vzdělávání dospělých ve výši 12,5 procenta dospělé populace.

„Je tedy opravdu co dohánět,“ konstatuje nad těmito čísly Jana Bydžovská, hlavní manažerka projektu ministerstva školství UNIV 2 KRAJE, jehož hlavní náplní je přeměna 325 českých středních odborných škol (mezi nimi 23 i na Vysočině) v centra celoživotního učení a tvorba vzdělávacích programů pro dospělé. Právě v rámci tohoto tříletého projektu se kampaň Rozšiřte si obzory od září rozjela.

 

V tramvajích i televizi

 

S informacemi o nutnosti dalšího vzdělávání a s logem kampaně Rozšiřte si obzory, evokujícím pohled lidského oka v kontextu společenského dění, se lidé v různých médiích setkají ve dvou časových vlnách. První začala letos v září a trvala do listopadu, po vánoční a novoroční přestávce pak druhá vlna kampaně poběží po celý rok 2012.

Informace o významu a nezbytnosti celoživotního učení ministerstvo školství veřejnosti distribuuje prostřednictvím tištěných médií, anebo profesionální agenturou natočenými spoty ve veřejnoprávních i soukromých televizích či na regionálních rozhlasových stanicích. Lidé ve všech krajích i v metropoli si je už mohli přečíst také z plakátových „rámečků“ ve veřejných dopravních prostředcích apod.

Nezbytnost kampaně podle jejích organizátorů vychází ze samotného postoje Čechů k celoživotnímu vzdělávání. Jeho podpora směrem k zaměstnancům totiž zatím stále velmi často chybí hlavně ze strany středních a menších soukromých zaměstnavatelských firem. „Otázkou, proč tomu tak je, se zabývají mnohé studie,“ uvažuje J. Bydžovská nad dosavadní menší ochotou Čechů dále se vzdělávat. Zjednodušeně podle ní lze dokonce říci, že nejméně se vzdělávají právě ti nejméně vzdělaní, kteří vzdělávání nejvíce potřebují.

Průběžné zvyšování osobní kvalifikace, jazykových i dalších odborných kompetencí, se přitom stále více stává na trhu práce nezbytným průvodním jevem kariérního sebeuplatnění a snižování nezaměstnanosti. Pustit se do dalšího vzdělávání je ovšem otázkou vnitřní motivace, času, ale také finanční investice ze strany jednotlivce či jeho zaměstnavatele. To vše, spolu s častou lichou obavou, že „nejsem dost vzdělán, abych se mohl dále vzdělávat“, se podepisuje na zatím nízkých číslech.

„Možností vzdělávat se je přitom mnoho,“ vypočítává J. Bydžovská např. vzdělávání druhé šance pro ty, kteří v prvopočátečním vzdělávání ze systému z různých důvodů vypadli, dále rekvalifikace, další odborné vzdělávání, zájmové či občanské vzdělávání.

Kampaň ministerstva školství od letošního září lidem ze všech stran připomíná, že nabídka dalšího vzdělávání tu je – a směřuje k různým specifickým skupinám od čerstvých absolventů škol přes nezaměstnané a nezaměstnaností ohrožené pracovníky až po lidi třetího věku. Také nutnost udržet si práci i v pozdějším věku, zvládnout nové požadavky a technologie, se totiž se stárnutím populace stává enormně významným motivačním faktorem. Dalším je např. zvyšování konkurence na trhu práce při uvolňování pohybu pracovních sil nejen v rámci Evropy.

Pozitivními průvodními efekty zvyšování kvalifikovanosti lidí jsou také rozvoj ekonomiky regionů, snižování nezaměstnanosti a uplatnění kapacit odborných škol, které jsou přímo v místech schopny konkrétní další vzdělávání dospělým „na míru“ nabízet. Významný segment v tomto ohledu představuje právě 325 středních škol zapojených ve 13 krajích ČR do sítě projektu UNIV 2 KRAJE. Neméně důležitou složkou je v tomto ohledu široké spektrum soukromých vzdělávacích institucí.

 

Vše se najde na netu

 

Televizní spot kampaně, natočený na jedné z pražských ulic a prezentující v poklidném hudebním podkresu na typických figurách nejrůznější pracovní i zájmové obory, v nichž lze další vzdělávání uplatnit, odkazuje na adresu nedávno spuštěného webu www.vzdelavaniaprace. cz. Zde by se lidé postupně měli dovídat stále nejvíce informací a odkazů o konkrétních možnostech svého dalšího vzdělávání. Seznam kurzů dalšího vzdělávání lze nalézt také v sekci UNIV 2 KRAJE na webu Národního ústavu pro vzdělávání www.nuov.cz.

Nahoru