Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Vzdělávání dospělých

25.10.2010, ČRo Brno - O tom, že řemeslo má zlaté dno, už věděli naši předci. Proto možná také vznikl známý citát o zlatých českých ručičkách. Jenže, za poslední desetiletí nějak to zlato zbledlo a mezi mladými lidmi je stále menší zájem o učební obory. Co s tímto trendem do budoucna? Jak dostat do školních lavic třeba i ty dospělejší, kteří by chtěli získat nějaký nový výuční list, popřípadě změnit svůj obor? O jaké obory bude v budoucnu zájem? Mnoho otázek, na které se minulý týden snažili najít odpovědi ředitelé hned několika znojemských odborných škol a učilišť společně se zástupci pracovního úřadu.  

Anna ČERNÁ, redaktorka

--------------------

Situace na trhu práce není ani na Znojemsku růžová, a tak mnohdy nezaměstnaným nezbývá nic jiného, než svůj původní obor opustit a začít se zajímat o jiný. I o tom byl první kulatý stůl, u kterého se sešli jak zástupci pracovního úřadu, tak i již zmíněných škol. Další podrobnosti přidává Lenka Řeháková, metodik Jihomoravského kraje projektu UNIV 2 KRAJE.

 

Lenka ŘEHÁKOVÁ, metodik Jihomoravského kraje projektu UNIV 2 KRAJE

--------------------

Tento kulatý stůl je záležitost nová a je součástí individuálního projektu UNIV 2 KRAJE, který realizuje Národní ústav odborného vzdělávání. Tady v Jihomoravském kraji je zapojeno 33 škol a právě s těmi třemi, které jsou tady z regionu Znojemska se nyní setkáváme s úřadem práce na dnešním kulatém stole.

 

Anna ČERNÁ, redaktorka

--------------------

O čem tedy hlavně to diskutování je?

 

Lenka ŘEHÁKOVÁ, metodik Jihomoravského kraje projektu UNIV 2 KRAJE

--------------------

Je to téma, které souvisí trošku s demografickým vývojem, a to v souvislosti s úbytkem žáků v počátečním vzdělávání a nabízejícím se rozšiřujícím aktivitám odborných škol v dalším vzdělávání. Pro to další vzdělávání škola může využívat spolupráci se sociálními partnery a jedním z nich je právě úřad práce.

 

Anna ČERNÁ, redaktorka

--------------------

Možná laicky řečeno, aby se v podstatě na školách nevyučovaly obory, které nebudou potom později v praxi potřeba?

 

Lenka ŘEHÁKOVÁ, metodik Jihomoravského kraje projektu UNIV 2 KRAJE

--------------------

Také se to tak dá říci, my spíše řešíme vzdělávání pro dospělé. To znamená, pomoci školám, aby naučily vzdělávat dospělé, co je jiného ve vzdělávání dospělých od vzdělávání žáků, dětí, studentů. Takže prochází všichni na každé škole je desetičlenný tým, ten prochází vzděláváním, vyzkouší si vytvořit vzdělávací programy pro dospělé. A ten jeden z nich potom vyzkouší, odpiluje a je to takové nastartování k tomu, aby se škola proměnila v centrum celoživotního učení. Což je takový možná trošku vzletný cíl, ale cíl, který je cílem našeho projektu.

 

Anna ČERNÁ, redaktorka

--------------------

A je pravda, že na Znojemsku je jedna škola s takovým pilotem. Kdybyste ji představila.

 

Lenka ŘEHÁKOVÁ, metodik Jihomoravského kraje projektu UNIV 2 KRAJE

--------------------

Jedna škola už pilotuje, už zahájila kurz, je to Střední odborná škola z Moravského Krumlova, která pilotuje kurz Základy podnikání.

 

Ing. Jiří PSOTA

--------------------

Inženýr Jiří Psota.

 

Anna ČERNÁ, redaktorka

--------------------

Pane inženýre, prosím vás, dozvěděla jsem se, že v podstatě na vaší škole probíhá teď pilotní program vzdělávání budoucích podnikatelů. Je to tak?

 

Ing. Jiří PSOTA

--------------------

Ano, je to tak, jmenuje se to podnikání od A až do Z. V podstatě zahájili jsme ho koncem září, bude končit 9. prosince. Smyslem toho je poskytnout nějaké informace a vzdělání pro začínající podnikatele. Měli by se seznámit se správními normami, ekonomikou, obecnými zásady účetnictví, s práci na počítači a s legislativou.

 

Anna ČERNÁ, redaktorka

--------------------

Jací účastníci tohoto kurzu jsou?

 

Ing. Jiří PSOTA

--------------------

Jsou to, ti účastníci jsou různorodí, je to, jsou to vysokoškoláci, středoškoláci. Jsou tam i lidé se základním v podstatě vzděláním, to znamená vyučeni, kteří mají zájem podnikat v nějaké živnostenské sféře, anebo prostě podnikat v nějakých vybraných oborech, které si sami zvolí.

 

Anna ČERNÁ, redaktorka

--------------------

A jsou to lidi z Moravskokrumlovska nebo i z širšího okolí?

 

Ing. Jiří PSOTA

--------------------

Jsou to z regionu Moravského Krumlova. To znamená počínaje od Znojma, Hrušovany, Moravský Krumlov, částečně i z kraje Vysočina, z Dukovan.

 

Anna ČERNÁ, redaktorka

--------------------

To je jediné vzdělávání pro dospělé, které u vás na škole nyní existuje?

 

Ing. Jiří PSOTA

--------------------

Zatím existuje, ale počítáme, že těch akreditačních programů bude více. Chceme se zaměřit na dílčí kvalifikace, tam by to bylo ve vztahu umělecký kovář a zámečník a potom samostatnému zámečníku. No, a protože máme i truhláře, takže do budoucna chceme i truhlářům se nějakým způsobem věnovat na dílčí kvalifikace, pak na úplné kvalifikace.

 

Anna ČERNÁ, redaktorka

--------------------

A možná taková praktická otázka, je vzdělávání těch dospělých úplně odlišné od vzdělávání běžných studentů?

 

Ing. Jiří PSOTA

--------------------

Je, ti starší se chtějí učit dobře, mají o to zájem, protože jsou nějakým způsobem už motivovaný. Chtějí to vzdělání mít, aby měli to osvědčení a tím mohli podnikat. To znamená, jsou motivováni pro tu budoucnost i pro to vlastní podnikání.

 

Anna ČERNÁ, redaktorka

--------------------

Z toho, jak říkáte, v podstatě to nadšení jisté tam je, takže byste i do budoucna v tomhle tom chtěli pokračovat.

 

Ing. Jiří PSOTA

--------------------

My určitě chceme pokračovat i do budoucna, myslím si, že těch zájemců bude dostatek. To znamená, ty kurzy budeme pravidelně každej rok otvírat.

 

Anna ČERNÁ, redaktorka

--------------------

Na vaší škole se v podstatě vzdělávají budoucí řemeslníci, hlavně tedy v kovových nebo prostě v těhle těch oborech, jaké s tím máte zkušenosti.

 

Miroslav KŘIVÁNEK, ředitel znojemské odborné školy na ulici Uhelné

--------------------

No, tak zkušeností moc dobré nemáme, protože ten zájem o řemesla všeobecně klesá.

 

Anna ČERNÁ, redaktorka

--------------------

Obrátila jsem se tentokrát na ředitele znojemské odborné školy na ulici Uhelné Miroslava Křivánka. Odpověď nebyla povzbuzující.

 

Miroslav KŘIVÁNEK, ředitel znojemské odborné školy na ulici Uhelné

--------------------

Co se týče vůbec řemesel v těch strojírenských, tak tam je zájem malý, tak malý, že jsme letos vůbec nemohli otevřít obráběče kovů, přestože je o ně velký zájem. Například v TOSce Znojmo, která dokonce vypisuje stipendia a přesto nemají vůbec jako žáci o tento obor zájem. Nevím, v čem to je, já si myslím, že hlavně v tom, že žáci vůbec neví, co takovej řemeslník dělá. Ty podniky mají zájem, to znamená už z podniků by mohli po těch školách například se nějakým způsobem prezentovat tím, že by ty žáky třeba vozily do těch podniků a ukazovali jim, co ten člověk dělá. Pač dneska třeba například to obrábění, to už není o soustruhu, kolem kterýho stříká olej a jsou všichni špinaví, to je dneska všecko o NC strojích, tam se stojí v bílých pláštích a na čisté podlaze, z které se dá i jíst. Takže to je opravdu něco jinýho, než to bývalo.

 

Anna ČERNÁ, redaktorka

--------------------

Možná tím, že v tom mládí se člověk vyučit nechce, tak pak když už je starší a starší a chtěl by pracovat, tak možná ty svoje zkušenosti by chtěl získat. Co vzdělávání dospělých u vás na škole?

 

Miroslav KŘIVÁNEK, ředitel znojemské odborné školy na ulici Uhelné

--------------------

Vzdělávání dospělých, my jsme zapojeni do projektu UNIV 2 KRAJE v letošním roce, kde jsme právě využili té poptávky těch stavebních firem. A nechali jsme teda akreditovat vzdělávací program dílčí kvalifikace zedník a zateplovací systémy. Takže teď v současné době zpracováváme projekt, který by měl teda umožnit tady těmhle těm pracovníkům, kteří jsou ve stavebnictví a tu práci dělají a nemají vzdělání, aby si to vzdělání u nás nějakým způsobem získali. Takže bude to asi stohodinový kurz, kde získají jak praktické, tak hlavně teda teoretické dovednosti.

 

Anna ČERNÁ, redaktorka

--------------------

Co musí všechno škola udělat pro to, aby takový kurz získala? Zřejmě to asi není moc jednoduché.

 

Miroslav KŘIVÁNEK, ředitel znojemské odborné školy na ulici Uhelné

--------------------

No, tak administrativně hlavně teda, protože tam teda se musí samozřejmě žádat ministerstvo obchodu a průmyslu. Takže tam se vypisují různé formuláře, kterých teda opravdu bylo velice mnoho. Ale potom v podstatě to už jako není, protože my jsme škola, která je na to zařízená. Takže neměly by tam být problémy nějaký.

 

Anna ČERNÁ, redaktorka

--------------------

A předpokládáte, že dospělých budou jednotlivci nebo desítky, stovky?

 

Miroslav KŘIVÁNEK, ředitel znojemské odborné školy na ulici Uhelné

--------------------

No, stovky v žádným případě, myslím, že ani desítky, ale tak do těch, já si myslím, že tenhle ten program máme tak už jako skoro domluveno, že by tak těch 10 až 15 zájemců v tom prvním pilotním kurzu mohl přijít.

 

Anna ČERNÁ, redaktorka

--------------------

Vítají pracovní úřady tuhle tu možnost, to znamená setkání se školami nebo vyloženě s těmi organizacemi, které by třeba do budoucna pro pracovní úřad mohli vzdělávat jejich klienty?

 

Jitka SVOBODOVÁ, zástupkyně znojemského pracovního úřadu

--------------------

Jsme rádi, že tady v tomhle jsme zapojeni.

 

Anna ČERNÁ, redaktorka

--------------------

Otázka směřovala na Jitku Svobodovou, zástupkyni znojemského pracovního úřadu.

 

Jitka SVOBODOVÁ, zástupkyně znojemského pracovního úřadu

--------------------

No, a kromě toho my máme poměrně, si dovolím říct, velice dobrou spolupráci se všema středníma školama na našem okresu. Dlouholetou. Takže se vlastně setkáváme každoročně při přípravě burzy škol, že jo, to je ta výstava jednotlivých středních škol nejen z našeho okresu. A vlastně ty schůzky třeba využíváme vždycky k tomu, že je informujeme o všech novinkách a potom v rámci diskuse odpovídáme na dotazy. Takže si myslím, že tady jako ta spolupráce je hodně úzká a dobrá.

 

Anna ČERNÁ, redaktorka

--------------------

Určitě existuje tady několik škol nebo nejméně jedna škola, která s vámi velmi úzce spolupracuje a spoustu vašich klientů vám už svým způsobem zrekvalifikovala, možná poslala i někam dál do praxe.

 

Jitka SVOBODOVÁ, zástupkyně znojemského pracovního úřadu

--------------------

Určitě. V rámci systému rekvalifikací dlouhodobě spolupracujeme se Středním odborným učilištěm Uhelná ve Znojmě, která nám vysoutěžila na minulé 2 roky v rámci výběrového řízení dle zákona o veřejných zakázkách právě kurzy svářecké, svářecké kurzy všeho druhu. A ta spolupráce je tam taky velice dobrá. Klienti jsou spokojeni, my jsme spokojeni a doufám, že i zaměstnavatelé jsou s nimi spokojeni.

 

Anna ČERNÁ, redaktorka

--------------------

Kdybychom ještě byli konkrétnější, dá se říct, jak se ty lidé, kteří jsou takhle zrekvalifikovaní, uplatní v praxi, je to podle vás vysoké procento těch, kteří si pak práci najdou, anebo by to mohlo být ještě lepší?

 

Jitka SVOBODOVÁ, zástupkyně znojemského pracovního úřadu

--------------------

Vždycky by to mohlo být lepší, ale v současné době, kdy teda ta situace na trhu práce není růžová, tak si myslím, že právě tady ty absolventi svářeckých kurzů jsou na tom velice dobře. A ta úspěšnost nebo ta umístitelnost těchto lidí určitě je nad 50 procent, jo. Což jako za současných podmínek je, je dobré.

Nahoru