Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Vývoj školy v novém tisíciletí

8.9.2010    Českolipský deník, s. 8, U nás doma DĚJINY SKLÁŘSKÉ ŠKOLY V NOVÉM BORU - Vývoj po roce 1918 - Díl V., Studenti a žáci školy stejně jako jejich pedagogové výtvarníci se pravidelně účastní sympozií, výtvarných soutěží, výstav doma i v zahraničí, navrhují a realizují skleněné ceny pro nejrůznější instituce.Jen namátkou jmenujme z poslední doby Pohár hejtmana Libereckého kraje pro vítězné družstvo Olympiády dětí a mládeže, ceny pro soutěž Automobileum, ceny pro 1. mezinárodní cirkusový festival, skleněnou plastiku pro ocenění Právník roku 2009 organizované Českou advokátní komorou, vítězné poháry pro Lesnickou fakultu ČZU v Praze a řadu dalších.  

Studenti i pedagogové školy získávají pravidelně řadu ocenění na soutěži organizované Sklářským muzeem v Novém Boru Řemeslo a umění. Jen v posledním ročníku této soutěže konaném v roce 2009 získali studenti a pedagogové školy celkem dvanáct ocenění. Bohatá je také projektová činnost školy, a to především ve spolupráci s Národním ústavem odborného vzdělávání, kdy jen v posledních dvou letech škola participovala na projektu UNIV 2 KRAJE, zaměřeného na tvorbu programů dalšího vzdělávání ve sklářských oborech, a na projektu Cesta ke kvalitě, konkrétně na pilotním ověřování aktivity Peer rewiev jako jedné z možností pro autoevaluaci školy. V roce 2007 byl po dvouleté práci završen projekt Vitra, kdy za účasti Itálie, Švédska, Francie a České republiky byly zpracovány e-learningové programy sklářských technik typických pro zúčastněné země. Samostatným projektem školy byl 8. ročník Školy Dominika Bímana pod laskavým vedením Jiřího Harcuby, spojený s výstavou ve školní galerii a s vydáním katalogu.

Již podruhé bude letos škola, tentokrát ve spolupráci s německým Bildwerkem Frauenau, pořádat Sklářské sympozium v Domažlicích, jež představí mobilní sklářskou pec, nejrůznější techniky zušlechťování skla, výstavu studentských prací v Chodském hradě a odborné přednášky.

Studenti se pravidelně účastní výměnných pobytů se spřátelenými sklářskými školami a organizacemi v zahraničí - Orrefors ve Švédsku, Lednické Rovne na Slovensku, Leerdam v Holandsku, Bildwerk Frauenau v SRN.

Každoroční účastí studentů a pedagogů školy na Sklářských slavnostech města Nový Bor vždy v červnu došlo k postupnému rozšiřování zájmu o mobilní sklářskou pec, především zásluhou jejího tvůrce Ing. Vladimíra Lázničky, a s ní spojeného předvádění dalších technik zušlechťování skla. Postupně tvůrčí tým tuto pojízdnou atrakci vycizeloval téměř k dokonalosti. Škola zakoupila mobilní chladící pícku, přívěs za tranzit na přepravu obou pecí, upravila rytecké a brusičské stroje, a tak všechny tyto techniky včetně malby skla, vitráží, šperků, výroby dřevěných forem a prodeje vlastních výrobků lze převézt vlastními silami téměř kamkoli. O tuto pojízdnou manufakturu je zejména v letních měsících veliký zájem a pro školu znamená její provoz příjem finančních prostředků z doplňkové činnosti.

Nahoru