Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Využití výpočetní techniky ve stavebnictví

Střední odborná škola průmyslová a Střední odborné učiliště strojírenské, Prostějov  

 

 

 

 

Střední odborná škola průmyslová a Střední odborné učiliště strojírenské, Prostějov, Lidická 4

Využití výpočetní techniky ve stavebnictví

Zaměření programu:

Absolvent programu bude připraven na výkon těch činností ve stavebnictví, které jsou spojené s vytvářením dokumentů a prezentací elektronickou cestou; v průběhu výuky se seznámí s novými prvky, konstrukcemi a technologiemi v rychle se rozvíjejícím oboru, především v oblasti přípravy a realizace staveb. Získané znalosti z oblasti pozemního stavitelství, stavebních materiálů a stavebních konstrukcí využije při vytváření výkresové projektové dokumentace pomocí grafického programu ArchiCAD a pro sestavování stavebních rozpočtů i cenových nabídek v programu RTS BUILDpower.

Požadavky na uchazeče:

-     střední vzdělání s výučním listem nebo maturitní zkouškou;

-     praxe v oboru pro účastníky s výučním listem.

Rozsah programu: 105 hodin (z toho 50 hodin teorie, 55 hodin praxe)

Nahoru