Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Úspěch vyžaduje odvahu a projektové řízení

14. 11. 2011    Moravskoslezský deník - Ing. Jiří Kubica (32 let) * je vlastník nebo spoluvlastník několika společností zabývajících se poradenstvím, vývojem a provozem internetových aplikací, prezentací a e-shopů * od května 2011 se primárně zabývá projektem UNIV 2 Kraje v Národním ústavu pro vzdělávání * vystudoval Vysokou školu báňskou - Technickou univerzitu Ostrava, obor Inženýrská informatika * je členem Národního registru poradců, hodnotitelem projektů pro ministerstvo průmyslu a obchodu a externím vyučujícím na Vysoké škole podnikání * je ženatý, má dvouletého syna a dvouměsíční dceru  

* Jak jste s podnikáním začínal?

 

Pokud bych šel do dávné historie, tak první podnikatelské úspěchy jsem slavil již ve školní družině za éry komunismu, kdy jsem za 5 Kčs koupil sešit s vystřihovacími letadly a následně prodal spolužákům každé letadlo zvlášť po 3 Kčs a zisk byl tehdy nádherných 200 % (smích). Opravdové podnikání jsem ale začal realizovat až v roce 2002, kdy jsem si vyřídil živnostenský list. Bylo to ještě za dob studia na Vysoké škole báňské a je pravda, že na samotné studium to mělo spíše negativní vliv. Následovalo založení první s. r. o. a pak to mělo rychlý spád.

 

* Určitě jste musel v začátcích překonat spoustu překážek. Která byla ta největší?

 

Překážek bylo mnoho, asi bych těžko identifi koval tu největší. Ale spíše jsem se snažil je brát jako výzvy ve stylu - co mne nezabije, to mne posílí. Ať již se jednalo o bývalého společníka, který se rozhodl během realizace velkých projektů a několik týdnů před pořádanou velkou mezinárodní konferencí odejít zkusit štěstí do zahraničí, nebo o podobný problém nedávno, kdy se několik klíčových spolupracovníků rozhodlo odejít a založit vlastní firmu. Vždy jsem se ale snažil zatnout zuby a vytrvat. Zatím toho nelituji a doufám, že ani nikdy nebudu.

 

* Pomohlo vám umístění vaší společnosti ve Vědecko-technologickém parku Ostrava?

 

Ve VTPO jsem založil již první provozovnu, tehdy ještě jako živnostník. Vzhledem k tomu, že jsem bydlel na studentských kolejích, bylo pro mne výhodné blízké umístění kanceláří. Postupem času jsem zde umístil další společnosti a využili jsme možnosti, které VTPO nabízí pro tzv. startupy neboli začínající podnikatele. Výhodou bylo např. zvýhodněné nájemné nebo poradenství v našich krušných začátcích. Přece jen jsem vystudoval informatiku a bláhová představa, že pro podnikání nic dalšího než dobrý nápad a chuť do práce nepotřebuji, vzala rychle za své. Takže tvorba prvních podnikatelských plánů, ekonomických analýz apod. byla pro mne noční můrou. V té době bylo poradenství VTPO, poskytované startupům zdarma, živou vodou.

 

* Co považujete za hlavní překážky inovativního podnikání v České republice?

 

Je to několik věcí, které ale spolu úzce souvisí. Za hlavní nešvar považuji myšlení většiny obyvatel ve stylu, co mi kdo dá zadarmo, namísto aby si sami položili otázku, co mohu udělat pro to, abych se měl líp. Lidé se bojí zkusit něco nového a především valná většina se bojí odpovědnosti. Pokud by se podařilo odbourat tento strach z neznáma, věřím, že podnikatelů a především inovativních podnikatelů bude mnohem víc. Je to ale jedna z překážek, můj celkový pohled by byl ale nad rámec tohoto rozhovoru.

 

* V médiích se objevují zprávy o další krizi, jste na ni připraveni? Jakým způsobem chcete snížit dopad krize na své podnikání?

 

Musím se přiznat, že problémy, které vznikly zhruba v létě 2008, byly pro mé podnikání málem likvidační. Mou chybou bylo, že přes různé signály jsem se na toto období nijak nepřipravoval, a krizové řízení jsem pak musel řešit adhoc. V té době byly opravdu časté situace, kdy jsem si říkal, že mi dané problémy za to nestojí a podnikání ukončím. Jak ale vidíte, zatím jsem se nevzdal.

 

* Na kterých projektech nyní pracujete?

 

V současné době jsem se z důvodu časového vytížení zaměřil jen na několik málo projektů, a to pouze na bázi poradenství. Jednou z hlavních aktivit je vývoj systému súčto (www.sucto.cz), kde se právě minulý týden představila zcela nová verze tohoto projektu. Jedná se o on-line účetnictví určené pro široké spektrum zákazníků, v současné době jej využívají jak živnostníci, tak i malé a střední podniky. Naším cílem do budoucna je tento projekt dále rozvíjet a expandovat do dalších zemí EU. Zprovozněna bude anglická mutace, do konce roku bychom měli spustit slovenskou mutaci a nejpozději na jaře pak zároveň s podvojným účetnictvím spustit také polskou, maďarskou a německou verzi. Tento projekt výrazně posunul investor, který do projektu vstoupil v létě 2011, a po těchto zkušenostech budu hledat další investory do projektů s Moneybox a s Recepty. CZ. Druhým projektem je pak horká novinka -systém projektového řízení podniku Projektově. CZ, kde jsem jako externí poradce zhodnotil své několikaleté zkušenosti s vedením projektů různých velikostí.

 

* Co plánujete do budoucna?

 

Vzhledem ke skutečnosti, že za poslední 2 roky jsem velmi rychle založil rodinu, která se nedávno rozrostla o dceru, jsem uvítal nabídku z Národního ústavu pro vzdělávání, kde mám coby zástupce manažera pro organizaci na starosti především informační stránku projektu UNIV 2 Kraje. V rámci svých podnikatelských aktivit se věnuji již pouze poradenství a nyní primárně pro již zmíněné projekty Súčto.cz a Projektově. cz.

 

* Dají se ve vašem případě sloučit podnikatelské aktivity s rodinou?

 

Musím se přiznat, že těžko. Pro mne to byla obrovská změna, kdy jsme se se ženou seznámili a během několika málo týdnů také naplánovali rodičovství - i když nám to nikdo nevěří, že bylo plánované (smích). Ve výsledku je to ale největší, nejnáročnější, ale také nejradostnější „projekt“.

 

* Co byste chtěl na závěr vzkázat lidem, kteří zvažují podnikání, a nemohou se stále rozhodnout?

 

Nejprve by se měli rozhodnout, jestli opravdu chtějí podnikat - být připraveni na výhry i prohry, na překonávání nezdarů, a aby hned při prvním problému nesložili ruce do klína. Mnohdy si to lidé neuvědomují, ale podnikání je neustálý boj v džungli, kdy silnější požírá slabšího. Pohádkové představy o klidném životě podnikatele jsou dnes už možná zbožná přání a podobají se čekání slečen na prince na bílém koni. Ano, existují výjimky, ale 99 % podnikatelů tohoto snu nedosáhne. Přesto bych chtěl všem vzkázat - pokud to alespoň nezkusíte, nikdy se už nedozvíte, zda byste uspěli.

Nahoru