Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Úřad práce v Rokycanech uspořádal 2. ročník výstavy vzdělávacích příležitostí v regionu pod názvem Celoživotní učení 2010

28.4.2010    personalista.com, Jan Míka    Hlavním partnerem při zajištění organizace této, v západních Čechách zcela ojedinělé, akce byl systém evropských služeb zaměstnanosti EURES,  roli dalších partnerů přijali EURES-T (česko -bavorské partnerství v otázkách zaměstnanosti), město Rokycany, Okresní hospodářská komora Rokycany, TJ SOKOL Rokycany a Střední škola Rokycany.  

Na výstavu byli pozváni vystavovatelé především z řad vzdělávacích institucí, rekvalifikačních středisek a dalších firem, které se zabývají pořádáním různých školících kurzů zejména pro dospělé. Zúčastnili se i zástupci středních škol, které jsou zapojeny do projektu UNIV 2 KRAJE, jehož cílem je rozšíření činnosti škol o vzdělávací aktivity určené dospělým. Garantem tohoto projektu je Národní ústav odborného vzdělávání, který se na výstavě rovněž prezentoval. Dále zde byly k dispozici ke shlédnutí prezentace například Národní agentury pro evropské vzdělávací programy, Asociace jazykových škol a agentur ČR, Západočeské univerzity Plzeň, Regionálního vzdělávacího a informačního střediska Tachov a mnoho dalších. Akce se tak zúčastnily firmy a instituce jak s regionální, tak celostátní a dokonce i evropskou působností.

 

Úřad práce připravil na výstavě pro návštěvníky z řad veřejnosti i pro zástupce zaměstnavatelů mj.              i významnou příležitost ke kontaktu jak s poskytovateli rekvalifikací a školících kurzů, tak i možnost získat informace o projektu „Vzdělávejte se!“, „Školení je šance“ a o nových projektech hospodářské komory. Pro návštěvníky zajímající se o pracovní příležitosti v zahraničí zde byla příležitost informovat se přímo u specialistů evropského systému zaměstnanosti EURES.

 

Kromě hlavního zaměření výstavy na odborné vzdělávání dospělých nebyla opomenuta ani skutečnost, že v dnešní době ve výrazné míře narůstá u mnoha lidí potřeba získat všeobecně platné informace o možnostech sociální pomoci a poradenských aktivitách, které jim mohou poskytnout základní orientaci v otázkách např. finanční gramotnosti nebo jak postupovat v případě komplikované životní situace. Proto bylo téma výstavy rozšířeno i o tyto aspekty   a pozváni byli jako vystavovatelé i zástupci organizací zabývající se touto tématikou.

 

Oproti loňskému ročníku bylo na výstavě letos bohatší, početně i strukturálně, zastoupení vystavovatelů a dostavilo se na ni více než tisíc návštěvníků. Efektivita vystavovaných expozic tak byla velmi vysoká. Pro větší atraktivitu zajistil úřad práce i další doprovodné aktivity, jako např. první představení se na veřejnosti výtvarného díla „GOLEM“ žáků ZŠ ul. Míru Rokycany, hudební vystoupení žáků ZUŠ Rokycany a dvě produkce vědeckotechnické show centra Techmania Plzeň. Poučení tak zde bylo možno spojit i s kulturou a zábavou. Fotodokumentace bude v krátké době k nahlédnutí na adrese výstavy

 

Organizace výstavy získala podporu i na vládní úrovni, záštitu nad jejím konáním poskytlo Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ČR a výstavu slavnostně zahájil 1. náměstek ministra práce a sociálních věcí, pan Robin Schinko.

Nahoru