Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

SPŠ strojnická Olomouc a projekty EU

20.3.2013    Olomoucký deník -  Střední průmyslová škola Olomouc má bohaté zkušenosti s čerpáním a zpracováním dotací z Evropských sociálních fondů jak v pozici realizátora a příjemce dotací, tak finančního partnera projektů.  

V současné době je SPŠS realizátorem projektu Digitální projektování ve strojírenství II, který navázal na úspěšný projekt Digitální projektování ve strojírenství, probíhající v letech 2009 – 2011. Realizace projektu Digitální projektování ve strojírenství II je plánována do 31.7.2014 a celkové způsobilé výdaje jsou ve výši 7 098 674,44 Kč. V rámci projektu vznikne komplexní soubor e­learningových materiálů propojující výuku technických předmětů ve škole. Cílem je zatraktivnit výuku pomocí moderních výukových metod a zkvalitnit tak vzdělávání v oblasti odborných předmětů na SPŠS Olomouc. Smyslem projektu je zvýšit odborné vzdělávání absolventů a následně jejich uplatnitelnost na trhu práce. Oba projekty se jeví jako velmi úspěšné a právem se řadí mezi vlajkové projekty školy.

V srpnu 2012 zahájila SPŠS dvouletý projekt s názvem Výuka moderně, a zapojila se tak do výzvy EU peníze středním školám v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, který je spolufinancován ESF a státním rozpočtem České republiky. Nově vytvořené digitální výukové materiály a individualizace výuky jsou zaměřeny na rozvoj čtenářské a informační gramotnosti žáků, na využití ICT ve výuce a na posílení finanční gramotnosti žáků.

V období 2010 – 2012 byla SPŠS realizátorem projektu Další vzdělávání pedagogických pracovníků ke zvýšení kvality výuky na školách v Olomouckém kraji, jehož hlavním cílem bylo zvýšit kvalitu vzdělávání s prioritním zaměřením na zvýšení ICT dovedností pedagogických pracovníků a posílení kvalifikace pracovníků škol v oblasti Time managementu a zvládání stresu a v oblasti Fundraisingu.

SPŠS je také partnerskou střední školou mezi 25 školami v projektu Posilování spolupráce školy s aktéry trhu práce, jehož realizace je plánována na období 1.2.2012 – 31.12.2013. Příjemcem finanční podpory je Centrum uznávání a celoživotního učení Olomouckého kraje.

Cílem projektu je prohloubení spolupráce mezi SOŠ Olomouckého kraje na jedné straně a regionálními podnikatelskými subjekty na straně druhé. V rámci projektu bude vytvořen webový portál, žáci středních škol se zúčastní odborných stáží a praxí ve firmách Olomouckého kraje. Projekt je zaměřen na popularizaci technických oborů a motivaci žáků základních škol ke studiu těchto oborů.

Odborní pedagogičtí pracovníci školy se zapojili do projektu Zkvalitnění kompetencí pedagogických pracovníků strojírenských středních škol prostřednictvím praktického vzdělávání, jehož realizátorem je firma PMVIA s.r.o. se sídlem ve Vyškově. Pedagogové se v rámci projektu účastní série odborných školení v oblasti metrologie, logistického procesu ve strojírenské výrobě, informačních systémů a jakostí ve strojírenství.

V roce 2011 probíhal projekt Realizace energetických úsporných opatření na Střední průmyslové škole strojnické v Olomouci. V rámci tohoto projektu došlo k zateplení školní budovy, pořízení nové fasády, k výměně oken a ke kompletní výměně elektroinstalace. Dotace na rekonstrukci školy jsou čerpány z prostředků Olomouckého kraje a Ministerstva životního prostředí ČR, celkové náklady dosáhly 21 milionů.

Jedním z posledních realizovaných projektů SPŠS Olomouc je záměr vytvořit v areálu školy Centrum praktického vzdělávání pro regionální střední a základní školy. SPŠS Olomouc bude příjemcem dotace z fondů ROP. V rámci centra vzniknou pilotní pracoviště pro výuku praktického výcviku žáků a simultační učebna pro výuku CNC obrábění.

O tom, že SPŠS má letité zkušenosti s čerpáním dotací z Evropských sociálních fondů patří její dřívější zapojení do projektů jako finanční partneři v projektech Technická angličtina, Nové formy výuky s podporou ICT, Digitální škola II, a mnoho dalších projektů v roli partnera jako např. UNIV, UNIV2­Kraje, UNIV3, Otevři se dovednostem, IQ Auto, IQ Industry.

Střední škola strojnická v Olomouci se právem řadí mezi prestižní školy a nejlepší technicky zaměřené střední školy Olomouckého kraje.

Nahoru