Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Školy začaly ověřovat nové vzdělávací programy pro dospělé

9.11.2010, Jihlavské listy, školství - Třiadvacet středních odborných škol se na Vysočině zapojilo do projektu proměny škol v centra celoživotního učení. Na čtyřech z nich jsou už v plném proudu, anebo právě skončila pilotní ověřování prvních nových vzdělávacích programů pro dospělé.  

Celkem 325 škol ze všech krajů se v ČR od srpna 2009 zapojilo do tříapůlletého projektu ministerstva školství UNIV 2 KRAJE. Jeho cílem je vytvořit mj. s využitím evropské dotace propojenou síť středních odborných škol, které se budou vedle výuky v počátečním vzdělávání cíleně věnovat i celoživotnímu vzdělávání a zvyšování kvalifikace dospělých.

Vzdělávání dospělých má školám umožnit využívat kapacity i při očekávaném poklesu počtu žáků. V regionech má projekt zároveň přispět k řešení konkrétních potřeb trhu práce. Týmy kantorů v zapojených školách se učí postavit výukové programy, spolupracovat s firmami i dalšími sociálními partnery, lektorovat dospělé.

To má zásadně zvýšit konkurenceschopnost škol na trhu vzdělávání dospělých. Zatím totiž řada škol spíše pronajímala prostory a poskytovala pedagogy soukromým vzdělavatelským agenturám, úspěšným např. ve výběrových řízeních úřadů práce. Ty už ale mnohde začínají brát školy jako rovnocenné vzdělavatele dospělých. Projekt má i plnou podporu krajských úřadů.

Každá zapojená škola vytvoří i na Vysočině v rámci UNIV 2 KRAJE tři vzdělávací programy. V první vlně se do pilotního ověřování postavených programů pustily od nového školního roku čtyři školy. Akademie, VOŠ, Gymnázium a SOŠ uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou ověřuje program „Výtvarné a řemeslné techniky pro drobnou tvorbu“, SŠ obchodní a služeb Žďár nad Sázavou program „Obchodní administrativní pracovník“. Na obou školách poběží pilotáže do příštího roku.

Dvě školy už ověřování prvních programů ukončily. „V pondělí 8. listopadu to byla SOŠ v Novém Městě na Moravě, která v praxi ověřovala s prvními uchazeči program „Obsluha motorové pily a základy těžby dřeva“. Už 4. listopadu skončilo ověřování programu „Účetnictví s využitím výpočetní techniky“ na VOŠ a SPŠ ve Žďáru nad Sázavou,“ informovala krajská metodička projektu UNIV 2 KRAJE Iveta Nemjová.

„Dnes dostáváme všude zelenou,“ potvrzuje zvyšující se zájem o vzdělávání dospělých středními školami ředitel technicky zaměřené VOŠ a SPŠ ve Žďáru nad Sázavou Jaroslav Kletečka. Soukromí vzdělavatelé podle něho nenabízejí kvalitu. Nicméně velkým problémem na školách je podle Kletečky obrovská přetíženost kvalitních učitelů jejich úvazky a vzdělávací prací navíc.

„Navíc je třeba si uvědomit, že vzdělávání dospělých pro nás vždy bude spíše nárazovou záležitostí. Trh práce tu není tak velký, abychom mohli nějaký kurz držet dlouhodobě a aby byl každé odpoledne plný klientů. Většinu kurzů stavíme jako krátkodobé na zakázku firem,“ vysvětluje Kletečka.

První pilotní ověřování budou nyní postupně vyhodnocena řešitelem projektu, Národním ústavem odborného vzdělávání Praha. Další školy na Vysočině zahájí ověřování svých prvních postavených vzdělávacích programů s klienty vzápětí. „Nejblíže to bude např. jihlavská SZŠ a VOŠ zdravotnická s programem Zdravotník,“ avizuje metodička Nemjová.

Nahoru