Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Školy: Vraťte se do škamen!

22.2.2010    Mladá fronta DNES,    ZUZANA DOUŠOVÁ   Pardubice - Třiadvacet středních škol a odborných učilišť se chystá učit nejen denní studenty, ale také zájemce o celoživotní vzdělávání.  

V době, kdy mladí lidé vyhledávají spíše gymnázia nebo obchodní akademie, přišlo ministerstvo školství a kraj s nápadem, jak řemeslníky a další odborníky sehnat - z řad dospělých.

            „Některé obory se pro malý počet zájemců vůbec neotevírají. Trh práce se pak potýká s nedostatkem těchto profesí, což je nutné nějak řešit. Celoživotní vzdělávání je jednou z možných cest,“ řekla krajská radní zodpovědná za školství Jana Pernicová, která projekt podporuje.

            Školy z různých krajů mají mezi sebou spolupracovat. „Školy se díky projektu stanou vzájemně provázanými centry celoživotního vzdělávání a kromě své tradiční výuky dětí budou nabízet různé formy vzdělávání dospělých,“ uvedla jedna z koordinátorek projektu Jana Bydžovská.

            Jednou ze škol, které se do projektu zapojily, je třeba střední škola a střední odborné učiliště v Rybitví. Do školy se v minulých letech investovalo více než sto milionů korun. Nové lavice a zrekonstruované učebny jsou ale z velké části prázdné. Právě proto se škola snaží svoje učitele a prostory využít i pro celoživotní vzdělávání, rekvalifikační kurzy či speciální školení pro firmy. „Je to jedna z možností, jak budovy využít,“ řekl ředitel Jaroslav Pakosta.

            Podobným způsobem bojuje o studenty i Univerzita Pardubice. I ta se snaží lákat starší studenty na takzvanou univerzitu třetího věku či podobné formy a postupem času nabídku ještě rozšířit.

            „Ve srovnání s Evropou jsme stále hodně pozadu při vzdělávání lidí nad třicet let,“ řekl rektor univerzity Miroslav Ludwig.

            Výuka pro starší studenty se co do obsahu příliš neliší od běžných školních povinností.

            „Je to i jednou z podmínek, abychom mohli dostat státní dotaci na tento projekt. Máme tedy přednáškové cykly, které se konají jen jednou za měsíc, a potom kurzy, které běží zcela shodně s vysokoškolskou výukou jako přednášky a semináře. V rámci nich se konají zápočty, zkoušky a kolokvia,“ vysvětlila garantka projektu univerzity třetího věku Dana Musilová.

            Úskalím akce kraje a ministerstva je, že přichází v době, kdy je zájem dospělých o celoživotní vzdělávání nízký. A to i mezi nezaměstnanými, kteří raději zůstávají na podpoře doma.

            „Lidé se nechtějí učit, zvláště ti, kterým je nad čtyřicet let a celý život dělali pouze jednu práci. Nechce se jim za novou prací ani dojíždět. Než aby zkusili něco jiného, raději jsou doma,“ říká ředitel pardubického úřadu práce Petr Klimpl. Podle něj se lidé nechtějí vzdělávat, ani když si za kurzy nemusejí platit. „Úřady práce upozorňují lidi na množství kurzů, které jsou placeny z dotací Unie nebo ze státní pokladny,“ dodal.

***

* Učiliště pro dospělé Příklady škol, které nabízejí celoživotní vzdělávání Do projektu se zapojila učiliště a školy z Chrudimi, Třemošnice, Holic, Pardubic, Litomyšle, Poličky, České Třebové, Lanškrouna, Letohradu, Ústí nad Orlicí, Rybitví, Vysokého Mýta, Moravské Třebové, Nasavrk, Kladrub nad Labem a další.

Nahoru