Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Školy se zapojí do celoživotního vzdělávání

V každém kraji bude zapojeno průměrně 25 škol středních škol, ve kterých vznikne centrum celoživotního učení.  

Počty zapojených škol závisejí na velikosti a lidnatosti jednotlivých krajů

 

Kraj

Počet škol

Kraj

Počet škol

Jihočeský

25

Olomoucký

25

Jihomoravský

35

Pardubický

22

Karlovarský

12

Plzeňský

26

Královéhradecký

22

Středočeský

33

Liberecký

14

Ústecký

28

Moravskoslezský

36

Vysočina

22

CELKEM

325

Zlínský

25

 

Ze zapojených škol se vytvoří vzájemně spolupracující a propojené sítě. Centra budou koordinovat své vzdělávací aktivity tak, aby celková nabídka programů dalšího vzdělávání odpovídala skutečným potřebám v daném kraji. Každá škola zapojená do projektu připraví ve spolupráci se zaměstnavateli nejméně 3 programy dalšího vzdělávání. Vytvořené programy budou vkládány do internetového systému daného kraje a díky propojení s ostatními kraji budou provázány nabídky dalšího vzdělávání.

Nahoru

Síť škol zapojených v projektu UNIV 2 KRAJE