Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Školy hledají cesty, jak přežít. Nejsou žáci

3.11.2010, Zlínský deník, Zlínský kraj – Budoucnost středních odborných škol v kraji je ohrožena, a tak jejich zástupci hledají nové cesty, jak přežít. Od adolescentů přesouvají svou pozornost směrem k lektorování dospělých. Právě další profesní vzdělávání totiž může být jedinou cestou k jejich záchraně. Ředitel Obchodní akademie a Vyšší odborné školy Valašské Meziříčí Aleš Kubíček míní, že situace je kvůli demografickému vývoji vážná. „Demografická křivka je jasná. Žáků bude ubývat a výuka dospělých jednoznačně může být tím segmentem, který škole pomůže využívat její kapacity. Problém v této cestě mohou spatřovat hlavně školy, které se zatím do dalšího vzdělávání nepustily, často například gymnázia,“ míní.  

Škola celoživotního vzdělávání

 

Právě jím řízená škola je jednou z dvaceti pěti středních odborných škol, které se ve Zlínském kraji zapojily do projektu UNIV 2 KRAJE, který má vést k přebudování všech zapojených škol v centra celoživotního vzdělání.

Tento komplexní projekt má především vzdělávat učitele lektory, poskytovat jim konzultace, propojit aktivní školy a v jednotlivých krajích vést ke vzniku informačních center s kompletní nabídkou dalšího vzdělávání pro veřejnost. Díky státním a evropským dotacím by tak v celkem třech stech dvaceti pěti zapojených českých školách měli v budoucnu studovat jak adolescentní žáci v sekundárním stupni vzdělání, tak veřejnost. Tříapůlletý projekt, který odstartoval vloni v létě pod záštitou Národního ústavu odborného vzdělávání Praha, má ve všech krajích propojit všechny zúčastněné školy do jednotné sítě, která lidem nabídne další vzdělání.

V jeho rámci školy vytvoří tři programy dalšího vzdělávání, které budou reagovat na konkrétní potřeby trhu práce a zaměstnavatelů.

 

Už se testují první učební programy

 

První rok projektu byl zaměřen především na vzdělávání projektových týmů pedagogů a přípravu prvních programů. Právě ty v těchto měsících začaly jednotlivé školy testovat s prvními konkrétními zájemci o rozšíření kvalifikace.

Je však třeba uvést, že tyto programy jsou pouze dílčími kroky, které mohou po patřičných přezkoušeních vést až k výučnímu listu.

„Peníze vložené na rozvoj vzdělávání dospělých do škol jsou velkým přínosem, neboť dospělí nemusejí absolvovat rekvalifikace přes úřady práce či soukromé vzdělávací agentury, ale vzdělávají se v institucích k tomu přímo určených,“ uvedl Kubíček.

 

Výuka dospělých může přinést peníze

 

Přísun peněz ze vzdělávání dospělých může vylepšit ekonomickou situaci škol i jejich kantorů a zároveň řešit problémy trhu práce a nezaměstnanost. Mimo to může do budoucna program dalšího vzdělávání hrát roli také v existenčním boji škol.

„Pokud se škola není schopná sama udržet, zpravidla existují jen dvě možnosti jejího zachování. Buď se sloučí s jinou, díky čemuž vzniknou polyfunkční školy bez ducha o tisících studentech a třeba dvaceti oborech. Anebo škola zkrátka zanikne,“ připomněl Kubíček nutnost udržení státní podpory dalšího vzdělávání.

Sama Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Valašské Meziříčí tak podobně jako jiné školy sbírá zkušenosti s dalším vzděláváním již řadu let. Díky komplexnímu řešení projektu UNIV 2 KRAJE spustila škola v první vlně vzdělávací program Osobní a firemní prezentace na internetu, který vychází z odborného zaměření školy a je podle ředitele určen takřka všem.

„Mohou se do něj přihlásit jak odborníci z firem, tak maminky na mateřské dovolené. Naučí se díky němu udělat vlastní prezentaci na netu, jak ji provozovat, ale i chránit před úniky či zneužitím dat,“ upřesnil.

Nahoru