Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Setkali se lidé z firem Bystřicka

19.12.2011    Žďárský deník - Minulé pondělí se uskutečnilo v prostorách sálu Domova mládeže VOŠ a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem setkání firem, které představují nejvýznamnější zaměstnavatele v bystřickém regionu, se zástupci Města Bystřice nad Pernštejnem a vedením Vyšší odborné školy a Střední odborné školy zemědělsko technické Bystřice nad Pernštejnem.  

Po přivítání hostů seznámil účastníky starosta města Karel Pačiska s novinkami v legislativě, které se týkají politiky zaměstnanosti, a současným postojem města k podnikatelským subjektům. Zmínil se o úspěšně završených akcích, současných problémech, a nastínil i koncepci podpory podnikatelů a zaměstnavatelů v budoucím období především vzhledem k podstatně nižšímu rozpočtu města v příštím roce. Velice zajímavou nabídkou je poskytování městských bytů zájemcům – zaměstnancům firem v regionu.

Další část setkání se týkala oblasti vzdělávání dospělých. VOŠ a SOŠ je zapojena do projektu UNIV 2 Kraje, jehož cíle a průběh představila Mgr. Iveta Nemjová. Ředitel školy Mgr. Miroslav Novák přiblížil historii, současnost a perspektivy bystřické „zemědělky“ jako školy, která chce být otevřená a přizpůsobivá pro všechny zájemce o vzdělávání. Účastníci setkání byli seznámeni Ivo Solařem se současným stavem projektu UNIV 2 Kraje. Vysvětlil všem význam projektu pro školu a uvedl programy, které díky tomuto projektu vznikly. Od prosince 2010 do dubna 2011 proběhla pilotáž kurzu Zemědělské činnosti. Byl připraven kurz Obchodní angličtina a etika pro manažery, jenž bude podle zájmu otevřen v roce 2012, připravuje se kurz Administrativa v kancelářské praxi.

Díky tomuto projektu získala škola zkušenosti s marketingem vzdělávání dospělých, kariérovým poradenstvím a vyškolila desetičlenný tým zkušených a profesionálně erudovaných lektorů. Ing. Jaroslav Mošner předložil nabídku doplňkové činnosti školy, která zahrnuje širokou škálu služeb: ubytování, stravování, opravárenství, autoškolu, svářečskou školu a především vzdělávací služby od krátkodobých školení přes rekvalifikace až po dlouhodobé kurzy v různých oborech. Přítomní zástupci firem vyslechli od Ing. Tomáše Krejčího informace o zapojení školy do dalších projektů a možnostech spolupráce v oblasti praktické výuky žáků a studentů. Přínosné bylo i vystoupení Ing. Petra Švíky z Institutu vzdělávání dospělých v Jihlavě o nabídce současných dotačních titulů, využitelných pro všechny zúčastněné. V diskusi zazněly i informace zástupců Úřadu práce o současné politice zaměstnanosti. Celá akce, která proběhla v přátelské atmosféře, měla sjednocující cíl – vytvoření sítě spolupracujících firem a subjektů, jež budou úzce koordinovat svoje činnosti v oblasti poskytování vzdělávacích služeb, řešení projektů a realizace praxí studentů. Výsledek se promítne do kvalitní přípravy žáků a studentů školy, vyššího uplatnění absolventů na trhu práce a samozřejmě i na kvalitnějším portfoliu pracovních sil pro zaměstnavatele na Bystřicku.

Nahoru