Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Semináře zaměřené na výuku dospělých

25.2.2010    Učitelské noviny    Ve všech krajích ČR kromě Prahy se uskutečnily motivační semináře, které měly za cíl získat pedagogy středních škol, kteří dosud vyučují žáky v rámci počátečního vzdělávání, pro práci s dospělými. Tato nová aktivita rozšíří nabídku kvalitních kurzů dalšího vzdělávání a zároveň pomůže překonat složité období, kdy se školy potýkají s propadem počtu žáků.   

Do projektu se zapojilo 325 středních škol a ty nyní postupně sestavují týmy pedagogů, kteří mají zájem vytvářet vzdělávací programy pro dospělé a pak působit jako lektoři. V každém z třinácti regionů začal také pracovat metodik kraje, který bude tyto školy a jejich učitele po tři roky projektem provázet. Právě pod vedením metodiků se od prosince 2009 realizovaly první motivační semináře. Jejich cílem bylo soustředit aktivní kantory dané školy, vysvětlit jim principy a důvody nezbytné proměny jejich školy pro její budoucí prosperitu a motivovat je k práci v projektu.

Školám má projekt umožnit, aby prosperovaly i v situaci, kdy se začíná naplno projevovat úbytek počtu žáků, kdy se některé kvalifikace zřejmě trvale přesunou do oblasti dalšího vzdělávání a kdy také razantně stoupne počet seniorů. Střední školy by pak měly zajišťovat celoživotní vzdělávání odborné, ale i zájmové a občanské.

Nahoru