Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Racionální výživa

Střední odborné učiliště Litovel  

 

 

 

 

Střední odborné učiliště Litovel

Racionální výživa

Zaměření programu:

Absolvent programu ovládá základní zásady hygieny, bezpečnosti a ochrany

zdraví při práci, základy racionální výživy, zásady diferencovaného stravování,

normuje a kalkuluje jídla a nápoje, sestavuje jídelní lístky a menu podle gastronomických pravidel pro různé stravovací kategorie.

Požadavky na uchazeče:

- zdravotní průkaz pro práci v potravinářství.

Rozsah programu: 120 hodin (z toho 37 teorie, 53 praxe, 30 hodin samostudia)

Nahoru