Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Pro vzdělávání lidí nad 50 je důležité tempo výuky a opakování

4.1.2013    novinky.cz - Nutnost celoživotně se vzdělávat se už v dnešní době nevyhýbá ani starším generacím. Další vzdělávání může dříve narozeným pomoci udržet si práci, ale také naplnit druhou polovinu života aktivní činností.  

Vzdělávání klientů v kategorii 50 má nicméně svá specifika. V rámci projektu UNIV 2 KRAJE, který v České republice podporuje zavádění výuky dospělých na středních školách, byly letos na Střední škole aplikované kybernetiky v Hradci Králové zdarma realizovány první počítačové kurzy pro občany starší padesáti let.

„Říkali jsme si, máme dálkové studium, dělali jsme i vzdělávání učitelů, takže to zvládneme,“ říká Jan Lang, ředitel Střední školy aplikované kybernetiky v Hradci Králové, která letos počítačové kurzy zahájila. Opakování a tištěné materiály

Během kurzů se učili i lektoři, především jak efektivně pracovat se staršími žáky, aby si z hodin odnesli co nejvíce. Podle Langa existují mezi mladými a staršími studenty velké rozdíly; například starší generace není zvyklá hledat si informace na internetu, upřednostňuje tištěné materiály.

„Klientovi pomůže, když si může nalistovat příslušnou kartičku, třeba klávesové zkratky apod. Tištěné učebnice, příručky, písemné návody, to vše je pro výuku velmi vhodné,“ shrnuje první zkušenost ředitel Lang.

Jako velké specifikum se ukázalo zpomalení tempa výuky a důležitost opakování učiva. „Zatímco u denních studentů jsme zvyklí opakovat jednou, maximálně dvakrát s určitým časovým odstupem, u skupiny 50 plus je třeba vždy detailně zopakovat látku předchozího kurzu a opakovaně se k probraným tématům vracet,“ zní další Langova zkušenost. Podstatná je motivace

Pokud člověk nechce v dnešním světě ztratit kontakt s dobou, je nezbytné se průběžně vzdělávat. Obecně kurzy pro generaci 50 plus potvrzují, že nejdůležitější je motivace.

V celkovém zhodnocení kurzů se jako velmi podstatný fakt ukázala skutečnost, že kurzy byly v rámci projektu UNIV 2 KRAJE pro účastníky zdarma. Naplnit další kurzy v budoucnu by proto neměl být problém, zájemci se podle ředitele Langa stále hlásí.

Nahoru