Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Podporu celoživotnímu učení zachovejme

3.9.2010, Jihlavské listy JIHLAVA, REGION - Srpnem 2010 vstoupil i na Vysočině do druhého roku realizace projekt Proměna škol v centra celoživotního učení, známý jako UNIV 2 KRAJE. Podle realizátorů plní po prvním roce cíl, kterým je zvýšit zapojení středních škol do poskytování dalšího vzdělávání. I v době ekonomických úspor je podle Marie Kružíkové, radní pro oblast školství kraje Vysočina, důležité udržet některé zahájené projekty a principy v oblasti školství. Významné projekty jsou v plném proudu např. v oblasti dalšího vzdělávání dospělých. Proměnu středních škol v centra celoživotního učení řeší projekt UNIV 2 KRAJE, financovaný zejména z evropských prostředků a částečně z rozpočtu ČR. Na Vysočině v něm pracuje 23 škol. Podstatným úkolem bylo v úvodním roce projektu vybavit pedagogy na školách znalostmi a dovednostmi potřebnými pro přípravu a praktickou realizaci programů dalšího vzdělávání (DV).  

První programy hotovy

Před letními prázdninami práce prvního projektového roku vrcholila předložením návrhů prvních verzí programů DV. Školy při jejich vytváření kladly důraz na spolupráci s úřady práce - na kulatých stolech společně hledaly možnosti jejího zefektivnění. Pro řadu škol se tak výrazně zlepšila i spolupráce s vybranými zaměstnavateli, pro které cíleně připravily programy DV.

Dosud bylo v projektu připraveno 325 programů DV (na Vysočině mj. informační gramotnost veřejnosti, základní svářečský kurz, zdravotník pro organizace, konstruování ve strojírenství - CAD systémy, obsluha motorové pily a těžba dřeva, zemědělské činnosti atd.).

Většinu z nich nyní ještě čeká dopracování podle konkrétních připomínek pracovníků projektového týmu a především zaměstnavatelů v kraji.

Právě projekt UNIV 2 KRAJE je podle krajské radní Marie Kružíkové velmi přínosný zaváděním principu tzv. „dílčích kvalifikací“. Ty totiž umožňují dospělým pro uplatnění na trhu práce postupně získávat oficiální osvědčení ve vybraných znalostech a dovednostech v daném oboru. Osvědčení z jednotlivých dílčích kvalifikací pak absolvent může dovést až k získání výučního listu.

Takové podmínky podle Kružíkové nebyly v minulosti dotaženy do konce, probíhající projekt je ale úspěšně vytváří. Výsledkem bude po jeho dokončení nabídka spektra dílčích kvalifikací v řadě oborů, která dá lidem šanci na lepší uplatnění.

Vzdělávání dospělých navíc podle Kružíkové školám umožní využívat naplno jejich personální a materiální kapacity. „Na školách investujeme nemalé peníze do moderního vybavení – proč by jej měli využívat jen žáci při dopoledním vyučování, když může být velmi efektivně využíváno i odpoledne při výuce dospělých,“ uvažuje radní.

Podle názorů z krajských úřadů projekt významně zaktivizoval školy celkem ve 13 krajích. Jeho realizátoři dokázali přesvědčit pedagogické pracovníky o smyslu a potřebnosti dalšího vzdělávání, které je ve vyspělé Evropě již standardem, u nás však zdaleka nedosahuje potřebného rozsahu a zájmu veřejnosti. Při avizované nutnosti vyššího zapojování lidí v DV dokonce jejich počet meziročně mírně poklesl. Pro ekonomické oživení trhu je přitom nutně třeba školit kvalifikované pracovníky. Ti se pro mnoho oblastí připravují právě v dalším vzdělávání.

Efekt i pro žáky

Dovednosti, informace i partnerství, které v průběhu projektu získávají, navíc školy, jak se po roce ukazuje, dobře využijí i ve svém počátečním vzdělávání.

Díky vzdělávání dospělých se stávají mnohem známějšími nejen pro zaměstnavatele, ale i pro rodiče žáků. To pak hraje svou roli při jejich rozhodování o tom, na které škole bude jejich potomek studovat.

„Z našich zkušeností vyplývá, že školy, které vyučují i dospělé v dalším vzdělávání, mívají reálnější požadavky na žáky a lépe reflektují skutečné požadavky zaměstnavatelů,“ říká obsahová manažerka projektu UNIV 2 KRAJE Helena Marinková z Národního ústavu odborného vzdělávání Praha. Tento efekt podle ní projekt podporuje.

Pozitivní přínosy postupné proměny školy v centrum celoživotního učení potvrzuje na Vysočině např. Frantiček Číhal, ředitel SŠ obchodu a služeb Jihlava: „Projekt UNIV 2 KRAJE do školy přináší finance pro kvalitní aktivní kantory, celodenní vzdělávání slevňuje provoz budov a rozvíjí spolupráci s firmami – to vše je pro nás mimořádně důležité…“

Na SŠ obchodu a služeb podle Číhala průběžně studuje kolem dvaceti dospělých lidí v dalším vzdělávání. V oboru kuchař – číšník jich už několik dospělo k výučnímu listu i přes postupné plnění dílčích kvalifikací.

Podle krajské radní Kružíkové je důležité zachovat i v ekonomicky obtížné době podporu podobně rozjetým a úspěšným projektům DV.

„Vzdělávání je totiž vždy krokem na delší trať. Když zaděláte na housku, máte výsledek ihned. Když ale zaděláte na potřebný produkt ve školství, musíte na efekt čekat tři, čtyři roky,“ argumentuje radní.

***

Efekt produktu ve školství se projeví za tři, čtyři roky

Nahoru