Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Podpoří dospělé studenty

8.11.2010, Marketing & Media - Národní ústav odborného vzdělávání v Praze vypsal veřejnou zakázku na propagační kampaň projektu Univ 2 kraje. Tento projekt, jehož celková cena činí včetně DPH bezmála 38 milionů korun, usiluje o zapojení středních odborných škol do dalšího vzdělávání dospělých.  

Zakázka má tři části: v první jde o návrh a realizaci vybraných prvků celorepublikové propagační kampaně s pracovním názvem „Učíme se všichni -a rádi!“. Ta má za cíl informovat dospělou populaci o dalším vzdělávání a motivovat jednotlivce k účasti v něm.

Druhou je návrh a realizace kampaně, informující veřejnost o národní soustavě kvalifikací a o systému uznávání výsledků dalšího vzdělávání.

A konečně je předmětem veřejné zakázky návrh a realizace komplexní komunikační kampaně, zajišťující publicitu a PR aktivity projektu Koncepce dalšího vzdělávání, přijatého českým Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Nahoru