Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Pilotáž projektu ve Veselí

20.1.2011, Hodonínský deník - Zvyšte si zdarma svoji kvalifikaci v rámci pilotáže projektu UNIV 2 KRAJE na SOŠE a SOUVeselí nad Moravou. Střední odborná škola ekonomická a SOU, Veselí nad Moravou, Kollárova 1669 je jednou z více než 30 středních škol v Jihomoravském kraji, které se zapojily do projektu proměny škol v centra celoživotního vzdělávání, známého jako UNIV 2 KRAJE. Jeho cílem je vytvořit mj. s využitím evropské dotace síť středních odborných škol, které se budou vedle tradiční výuky cíleně věnovat i celoživotnímu vzdělávání a zvyšování kvalifikace dospělých.  

V uplynulém kalendářním roce vytvořil v rámci tohoto projektu tým odborníků z oboru Truhlář vzdělávací program pod názvem Základy strojního obrábění dřeva. Program je určen pro zájemce z řad široké veřejnosti, kteří se zajímají o práci se dřevem. Zájemci o podnikání v oblasti dřevovýroby, ale i zájemci z řad veřejnosti - včelaři, domácí kutilové, zahrádkáři, zemědělci a další zájmové skupiny získají díky programu novou znalost zajímavého oboru, kterou mohou dále rozvíjet. Nezaměstnaným přinese novou specializaci, a tím i možnost lépe se uplatnit na trhu práce.

Obecným cílem je naučit účastníky vzdělávacího programu ovládat pracovní postupy při zhotovování výrobků ze dřeva s využitím základních dřevoobráběcích strojů.

V letošním roce nastává další fáze projektu, a to jeho pilotní ověřování, které bude probíhat v termínu duben až červen 2011, vždy v pátek odpoledne a v sobotu. Rozsah teoretické i praktické výuky je celkem sto čtyři hodin a absolventi obdrží osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu.

Prvních deset přihlášených zájemců o tento atraktivní vzdělávací program bude mít díky evropským dotacím jedinečnou možnost absolvovat ho zdarma. Neváhejte proto a kontaktujte nás nejpozději do konce února 2011.

Bližší informace na www.oaveseli.cz v sekci Projekty ESF nebo na tel. 518 322 249.

Lze očekávat, že o tento program bude zájem i v budoucnu, a věříme, že jednotlivci i firmy využijí možnost naučit se pracovat se dřevem pod vedením odborníků.

Přijďte k nám, těšíme se na vás.

Nahoru