Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Otrokovice 6. - 7. 10. 2011

zk.jpg Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Národním ústavem odborného vzdělávání pořádá ve dnech 6. - 7. 10. 2011 odbornou konferenci individuálního projektu národního UNIV 2 KRAJE. Cílem konference bude seznámit odbornou veřejnost s řešením projektu, který je zaměřen na další vzdělávání škol a přeměnu středních škol v centra celoživotního učení.  Konference se koná pod záštitou Mgr. Josefa Slováka, radního Zlínského kraje pro oblast školství, mládeže a tělovýchovy.  

6. 10. 2011 – čtvrtek

15:00 Prezence

16:00 Odborná diskuze účastníků konference

17:00 Zahájení konference, přivítání hostů
Další vzdělávání v ČR
Mgr. Jakub Stárek, ředitel odboru VOŠ a dalšího vzdělávání MŠMT
Evropská dimenze dalšího vzdělávání
PhDr. Helena Úlovcová, náměstkyně ředitele Národního ústavu pro vzdělávání
Rozvoj dalšího vzdělávání ve školách Zlínského kraje
PhDr. Stanislav Minařík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, KÚ Zlínského kraje
Řešení projektu UNIV 2 KRAJE v České republice
PhDr. Jana Bydžovská, hlavni manažerka projektu UNIV 2 KRAJE
Budoucnost projektu
PhDr. Helena Marinková, Ph.D. zástupce manažera projektu pro obsah
Problematika uznávání profesních kvalifikací z pohledu sektorových rad
Ing. Jaromír Janoš, výkonný ředitel, TREXIMA, spol. s r.o. Zlín

19:00 Večeře a odborná diskuze účastníků konference Součásti večera bude vystoupení cimbálové muziky KUNOVJAN z Uherského Hradiště

7. 10. 2011 – pátek

8:00 Prezence

9:00 Odborný program I. blok
Zdravice na zahájení druhého dne
Mgr. Josef Slovák, člen Rady Zlínského kraje pro oblast školství, mládeže a sportu
Řešení projektu UNIV 2 KRAJE ve Zlínském kraji
Pavel Vrba, metodik projektu pro Zlínský kraj
Spolupráce se sociálními partnery
Mgr. Ing. Jarmila Gabrielová, ředitelka, SPŠ strojnická Vsetín
Pravidla osobního a písemného jednání – pilotní ověření vzdělávacího programu
Mgr. Michala Fabianová, zástupkyně ředitelky, SŠ oděvní a služeb Vizovic
Ing. Roman Persun, sociální partner, starosta města Vizovic
Možnosti Centra pro výuku a prezentaci hi-technologií v dalším vzdělávání
PaedDr. Rostislav Šmíd, ředitel, SPŠ a OA Uherský Brod

10:30 Přestávka

11:00 Odborný program II. Blok
Další vzdělávání v policejní praxi
Mgr. Miloslav Skřebský, ředitel, Městská policie Kroměříž
Další profesní vzdělávání z pohledu úřadu práce
Mgr. Petra Matochová, odborný pracovník rekvalifikací, Úřad práce Vsetín
Zkušenosti z pilotního ověřování programu dalšího vzdělávání
Ing. Václav Talaš, učitel, SPŠ polytechnická – COP Zlín
PhDr. Vlasta Majerová, sociální partner, tajemnice České obuvnické a kožedělné asociace
Nové trendy v gastronomii školních jídelen – poznatky z pilotního ověření
Mgr. Petr Úředníček, učitel odborného výcviku, SOŠ Otrokovice
Tvorba programů dalšího vzdělávání podle NSK
Mgr. Miroslav Barabáš, zástupce ředitelky, SPŠ stavební Valašské Meziříčí 
Očekávané i neočekávané (poznatky z pilotáže vzdělávacího programu)
Ing. Jiří Král, učitel, SŠ informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm

12:30 Oběd

Diskuse účastníků konference

17:00 Závěr konference

 

Otrokovice1.JPG

Otrokovice3.JPG

Otrokovice2.JPG

Nahoru