Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Odborná centra zkvalitní výuku na školách

8.3.2010    Právo,  Ludmila Žlábková     Vytipovaná zařízení v Královéhradeckém kraji se dočkají výrazné finanční podpory z evropských zdrojů.  

Zatímco na jedné straně nutí snižující se počty dětí ve školách kraj k optimalizaci sítě středních škol, na druhé straně se vytipovaná zařízení dočkají výrazné finanční podpory z evropských zdrojů. V regionu tak vzniknou nová centra odborného vzdělávání.

            Díky nim získají studenti vyšších odborných a žáci středních škol kvalitnější podmínky pro výuku, centra však budou sloužit i k dálkovému studiu a k programům celoživotního vzdělávání. Královéhradecký kraj na tento projekt získal více než 126 miliónů korun z Evropské unie.

            „Centra by měla lidem umožnit i získat dovednosti potřebné pro vykonávání nejrůznějších profesí či si prohloubit již dříve získanou kvalifikaci. Za prioritní v současné době považujeme zejména obory, kterých je na trhu práce nedostatek. Jde o obory strojírenské, elektrotechnické, stavební, dále pak o vybrané obory služeb, zejména řemeslného charakteru,“ uvedl krajský radní Jiří Nosek (ČSSD), který je odpovědný za oblast školství.

            Dotace z evropských fondů budou směřovat do Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Hradební v Hradci Králové, které se zabývá strojírenstvím a obnovitelnými zdroji energie.

            Zdejší centrum obdrží 25 miliónů korun. Dalších 34,5 miliónu dostane hradecká Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Hradec Králové Vocelova se zaměřením na automobilový průmysl a dopravu.

            Podporu ve výši 29 miliónů rovněž může očekávat Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební arch. Jana Letzela v Náchodě a zhruba 38 miliónů korun půjde do České lesnické akademie z Trutnova.

            Školy díky financím z Unie získají moderní vybavení pro výuku. Vzdělávat se v nich budou moci i žáci z ostatních středních škol v Královéhradeckém kraji.

            Rozšíření programů výuky celoživotního vzdělávání pomůže jednak dodat na trh práce například nedostatkové strojírenské profese, jednak školám pomůže v příštích letech zmírnit očekávaný pokles žáků, kteří budou do středních škol přicházet.

            Špičkově vybavených vzdělávacích center by mělo v kraji do roku 2013 tímto způsobem fungovat více.

            S dalšími se počítá ve Střední průmyslové škole v Trutnově, Integrované střední škole v Nové Pace a ve Střední uměleckoprůmyslové škole hudebních nástrojů a nábytku Hradec Králové.

            Královéhradecký kraj chce celkem na projekty vzdělávacích center získat z Evropské unie zhruba čtvrt miliardy korun.

 

Centra by měla lidem umožnit i získat dovednosti potřebné pro vykonávání nejrůznějších profesí či si prohloubit již dříve získanou kvalifikaci Jiří Nosek, krajský radní

Nahoru