Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Obchodní angličtina

Obchodní akademie, Břeclav  

 

 

 

 

 

 

Obchodní akademie, Břeclav, Smetanovo nábřeží 17

Obchodní angličtina

 

Zaměření programu:

Program umožní absolventům osvojit si základní terminologii obchodní angličtiny, komunikovat a vést jednání se zahraničními partnery, navazovat kontakty, prezentovat firmy, výrobky nebo služby, vypracovávat obchodní dokumenty v angličtině (věcně, stylisticky, gramaticky a formálně správně), psát dopisy, vést telefonní rozhovory.

Požadavky na uchazeče:

- jazykové kompetence na úrovni B1 podle Evropského referenčního rámce

- uživatelská znalost MS Office a práce s internetem

Rozsah programu: 80 hodin (z toho 60 hodin teorie, 20 hodin samostudia)

Nahoru