Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

„Občané, vzdělávejte se…!“ zazní z médií po celé republice

21. 8. 2011 Se sloganem „Rozšiřte si obzory“ se budou od září lidé v ČR setkávat doslova na všech mediálních frontách. Ministerstvo školství totiž vyráží rozsáhlou kampaní do boje za nezbytné zvýšení zapojení Čechů do dalšího vzdělávání .  

celá tisková zpráva celá tisková zpráva (141,39 KB)


Vzdělávejte se!, vzkáže ministerstvo školství v příštích měsících občanům ČR. Jeho kampaň za zvýšení podílu lidí na tzv. dalším, tedy celoživotním vzdělávání reaguje na dosavadní neuspokojivé angažování českých pracovníků, ale i firem v této oblasti.
Statistiky totiž jasně hovoří o zaostávání. Podle informace Mgr. Jakuba Stárka, ředitele odboru MŠMT ČR pro oblast dalšího vzdělávání, se v roce 2010 dospělá česká populace do dalšího vzdělávání zapojila jen sedmi a půl procenty, čímž zdaleka nedosahuje průměru v Evropské unii. Státům Unie dokonce Lisabonská strategie do roku 2010 výhledově stanovila podíl na dalším vzdělávání dospělých ve výši 12,5 procenta.
„Je tedy opravdu co dohánět,“ konstatuje nad těmito čísly PhDr. Jana Bydžovská, hlavní manažerka projektu ministerstva školství UNIV 2 KRAJE, který realizuje Národní ústav pro vzdělávání. Jeho hlavní náplní je přeměna středních odborných škol v centra celoživotního učení a tvorba vzdělávacích programů pro dospělé. Právě v rámci tohoto projektu se kampaň „Rozšiřte si obzory“ od září rozjíždí.

Bližší informace o projektu UNIV 2 KRAJE poskytnou:

PhDr. Jana Bydžovská, hlavní manažerka projektu UNIV 2 KRAJE, tel: 274 022 312, e-mail: jana.bydzovska@nuov_cz

Ing. Jarmila Halouzková, manažerka pro PR a propagační kampaň k projektu UNIV 2 KRAJE, tel: 274 022 307, e-mail: jarmila.halouzkova@nuov_cz

Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Weilova 1271/6
102 00 Praha 10
Tel.: 274 022 111
www.nuov.cz/univ2k

Nahoru