Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Nezaměstnaní mají nyní lepší šanci na změnu

13.1.2011, Liberecký deník - Střední školy bojují proti úbytku žáků tím, že se zaměřuji na vzdělávání dospělých. Užitek z toho mohou mít i lidé bez práce.  

Pokud ztratíte místo a ve vašem oboru jich je nedostatek, můžete se rekvalifikovat pro jiné zaměstnání. Ne všechny rekvalifikační kurzy jsou ale zárukou kvality, natož pak cestou k nové pracovní pozici.

Na vlastní kůži jsme zažili i takové, ve kterých znalosti dospělých studentů předbíhaly odbornost lektora. Tento nešvar se projevuje především u školících agentur, z nichž některé působí, jako kdyby vznikly pro tyto účely a jen za účelem dotací z ministerstva práce a sociálních věcí či evropských fondů.

Situace by se však v příštích letech měla výrazně změnit díky rozběhnutému celorepublikovému projektu UNIV 2K. Jeho hlavním účelem je umožnit středním školám plně využít a rozvinout svůj potenciál, v důsledku čehož by mohly kromě svých studentů vzdělávat i dospělé, včetně nabídky rekvalifikací.

„V praxi tak probíhá vzájemná komunikace mezi školami, úřady práce i zaměstnavateli. Zaměstnavatelé mohou požádat školy o vyškolení svých pracovníků, školy mohou předložit balíček rekvalifikací a úřady práce je zorientovat v tom, po čem je právě poptávka nebo za tímto účelem cíleně jejich služeb využít,“ uvádí RNDr. Jiří Čeřovský, krajský metodik tohoto projektu, do kterého se v Libereckém kraji aktivně zapojilo už čtrnáct škol. Jednou z nich je i Střední průmyslová škola textilní.

„Tento projekt jsme uvítali a získali jsme pro něj i certifikát. Navíc, dosud jsme u nás mohli jen pronajímat plně vybavenou učebnu soukromé rekvalifikační agentuře. Nyní už v této oblasti můžeme fungovat a využít svoje zařízení sami,“ zdůrazňuje ředitelka školy Vilma Hrudová.

Fakt, který zmiňuje byl ostatně jedním z impulzů, na jehož základě projekt vznikl, jak potvrzuje i jeho hlavní manažerka Jana Bydžovská z Národního ústavu odborného vzdělávání:

„Během mé práce se výrazně ukazuje, že celá řada vzdělávacích institucí pracuje agenturně a nasmlouvává si školy pro materiální i personální zabezpečení. Jsme přesvědčeni, že to je rezerva škol - tohle mohou dělat samy.“

V první vlně projektu, která poběží do letošního března se připravují programy, které budou klienty vzdělávat například v oborech cestovního ruchu, pekařské výroby, gastronomie, autoopravárenství, v tesařských, strojírenských i dřevoobráběcích oborech, v profesním vzdělávání řidičů nebo také v aranžování květin.

Kantoři se zároveň školí v projektování vzdělávání dospělých tak, aby se vyvarovali nedostatků typických pro některé ze soukromých agentur.

Nahoru