Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Moderní komunikace

Obchodní akademie T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí  

 

 

 

 

Obchodní akademie T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí, Komenského

Moderní komunikace

 

Zaměření programu:

Cílem vzdělávacího programu je zkvalitnit ústní i písemnou profesní komunikaci, včetně vyhotovování dokumentů, účastníků. Důraz je kladen na používání techniky v komunikaci a využívání moderních poznatků k efektivní komunikaci v rámci podniku i mezi jednotlivými subjekty. Program je zpracováván pro nadnárodní společnost Federal-Mogul FP Kostelec nad Orlicí (výroba třecích materiálů pro automobilový průmysl).

Požadavky na uchazeče:

-     ukončené základní vzdělání;

-     základní znalost práce s PC.

 

Rozsah programu: 100 hodin teoretické výuky

Nahoru