Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Lednice 29.-30. březen 2012

jihomoravsky.jpg Konference se koná pod záštitou Ing. Stanislava Juránka, náměstka hejtmana pro školství Jihomoravského kraje  

29. 3. 2012 – čtvrtek

15:00 Prezence

16:00 Odborná diskuze účastníků konference

17:00 Zahájení konference

Úvodní slovo a přivítání hostů

PhDr. Jana Bydžovská, projekt UNIV 2 KRAJE

Ing. Stanislav Juránek, náměstek hejtmana pro školství Jihomoravského kraje

Národní ústav pro vzdělávání – partner projektů MŠMT Podpora dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji

RNDr. Hana Slobodníková, odbor školství, vedoucí oddělení vzdělávání Krajského úřadu

Jihomoravského kraje

Národní ústav pro vzdělávání – partner projektů MŠMT Další vzdělávání v České republice

Mgr. Jakub Stárek, vrchní ředitel sekce vzdělávání skupiny všeobecného, odborného a

dalšího vzdělávání MŠMT

Národní ústav pro vzdělávání – partner projektů MŠMT Národní ústav pro vzdělávání – partner projektů MŠMT

Mgr. Václav Hořejší, ředitel Národního ústavu pro vzdělávání

Řešení projektu UNIV 2 KRAJE v České republice Řešení projektu UNIV 2 KRAJE v České republice

PhDr. Jana Bydžovská, projekt UNIV 2 KRAJE

Řešení projektu UNIV 2 KRAJE v Jihomoravském kraji Řešení projektu UNIV 2 KRAJE v Jihomoravském kraji

Mgr. Lenka Řeháková, metodik pro Jihomoravský kraj

Projekt UNIV 3 – podpora procesů uznávání Projekt UNIV 3 – podpora procesů uznávání

PhDr. Helena Marinková, Ph. D., projekt UNIV 2 KRAJE

19:00 Večeře a odborná diskuze účastníků konference

24:00 Závěr prvního dne konference


30. 3. 2012 – pátek

8:00 Prezence

9:00 Odborný program I. blok

Aktuální situace na trhu práce v Jihomoravském kraji Aktuální situace na trhu práce v Jihomoravském kraji

Ing. Jan Marek, ředitel Úřadu práce ČR, Krajské pobočky v Brně

Možnosti dalšího vzdělávání sociálně vyloučených osob Možnosti dalšího vzdělávání sociálně vyloučených osob

plk. PhDr. Zuzana Kalivodová, ředitelka Věznice Kuřim

Na cestě k úplným kvalifikacím Na cestě k úplným kvalifikacím

RNDr. Jana Marková, ředitelka Střední školy potravinářské a služeb, Brno

Koncepce připravovaného centra DV v JMK a realizace ověřování a uznávání dle NSK na SOŠ a SOU stavební, Brno-Bosonohy Koncepce připravovaného centra DV v JMK a realizace ověřování a uznávání dle NSK na SOŠ a SOU stavební, Brno-Bosonohy

Mgr. Milan Rýl, zástupce ředitele pro teoretické vyučování

10:30 Přestávka

11:00 Odborný program II. blok

Role sociálního partnerství pro rozvoj DV na SŠ Polytechnické, Brno, Jílova 36g Role sociálního partnerství pro rozvoj DV na SŠ Polytechnické, Brno, Jílova 36g

Ing. Petr Veselý, zástupce ředitele pro praktické vyučování

Nová šance pro přizpůsobení nároků na vzdělávání ve zdravotnických oborech Nová šance pro přizpůsobení nároků na vzdělávání ve zdravotnických oborech

RNDr. Milada Odstrčilová, ředitelka Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické, Brno

Zkušenosti s dalším vzděláváním na SŠDOS Moravský Krumlov Zkušenosti s dalším vzděláváním na SŠDOS Moravský Krumlov

Ing. Ivana Čermáková, metodik CŽU

Pilotní ověřování DV na Integrované střední škole polygrafické Pilotní ověřování DV na Integrované střední škole polygrafické

Ing. Jarmila Šustrová, ředitelka Integrované střední školy polygrafické, Brno, Šmahova 110

ISŠ automobilní jako centrum celoživotního učení v automobilních oborech

Bc. Libor Machát, zástupce ředitele ISŠA Brno pro teoretické a praktické vyučování vybraných automobilních oborů

12:30 Oběd, diskuze účastníků konference

17:00 Závěr konference

Nahoru