Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Kurz účastníkům přinesl nové kompetence

22.2.2011  Rychnovský deník  Kostelec nad Orlicí – Obchodní akademie úspěšně odzkoušela vzdělávací program Moderní komunikace Obchodní akademie T. G. Masaryka v Kostelci nad Orlicí se jako jedna ze čtyř středních škol v okrese Rychnov nad Kněžnou zapojila do vzdělávacího programu UNIV2 kraje .  

Škola se otevře veřejnosti

Cílem tohoto projektu je rozšíření kompetencí středních škol z institucí poskytujících počáteční vzdělávání v centra naplňující koncept celoživotního učení. To znamená, že nabídkou kurzů celoživotního učení se škola otevře veřejnosti a ještě více přiblíží praxi, což přinese významný užitek také denním studentům středoškolských oborů. Dlouhodobým cílem je ve spolupráci s krajskými úřady v celé republice vytvořit síť škol – center celoživotního učení, prohloubit profesní kompetence učitelů a rozšířit nabídku dalšího vzdělávání na středních školách.  V rámci programu byl v období od října do prosince pilotně ověřen program nazvaný Moderní komunikace, jež byl připraven na míru firmě Federal-Mogul v Kostelci na Orlicí, dlouholetému partnerovi Obchodní akademie. V rámci vzdělávacího programu bylo proškoleno 51 zaměstnanců firmy v kurzech zaměřených na výpočetní techniku – ovládání programů Word a Excel pro začátečníky a pokročilé, a na efektivní komunikaci v podniku. Výuka se realizovala v budově Obchodní akademie T. G. Masaryka v Kostelci nad Orlicí. Kurz zaměřený na komunikaci probíhal v jedné z menších učeben vybavené interaktivní tabulí s data projektorem tak, že prostorové uspořádání učebny umožňovalo snadný pohyb účastníků při praktických komunikačních cvičeních.

Kurz naplnil jejich očekávání

Kurzy výpočetní techniky se konaly v učebnách plně vybavených moderními počítači s nainstalovanými programy operačního systému Microsoft Windows 7, každý účastník měl k dispozici počítač a výuka byla prezentována na plátně s využitím data projektoru. Jak ze strany vyučujících, tak ze strany absolventů bylo vzdělávání hodnoceno velmi kladně. Lektorky, které zároveň připravovaly náplň programu, ocenily kromě jiného také to, že mohou po zkušenostech s dospělými zaměstnanci do výuky všech maturitních oborů zařadit v praxi aktuálně potřebná témata. Účastníci vyplnili dotazník zpětné vazby z něhož vyplývá, že obsah vzdělávacího kurzu naplnil jejich očekávání a přinesl jim nové kompetence, které budou schopni využít ve své práci.

Připravují druhou fázi

Výuka probíhala v blocích vždy od 7 hodin ráno a byla zahájena za účasti personální manažerky společnosti Federal Mogul Kostelec nad Orlicí Venduly Korcinové. V průběhu pilotního ověřování školu navštívil i generální ředitel firmy Henri Ramczyk, který vyjádřil spokojenost s průběhem vzdělávání, a po celou dobu přípravy i realizace vzdělávacího programu školu podporoval a jako poradce působil krajský metodik celoživotního učení Miloš Rojka, V současné době kostelecká Obchodní akademie pracuje na druhé fázi vzdělávacího programu, jehož kurzy budou zaměřeny na další programy výpočetní techniky. Jsou připraveny kurzy elektronické komunikace a obchodní korespondence a do budoucna počítáme s vytvořením programů zaměřených na výuku cizích jazyků, a to jak obecných znalostí, tak odborných dovedností. To vše i podle konkrétních požadavků sociálních partnerů.

Nahoru